Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự lớp Bồi dưỡng, đào tạo hướng dẫn sử dụng những chức năng bổ sung hệ thống phần mềm Voffice năm 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự lớp Bồi dưỡng, đào tạo hướng dẫn sử dụng những chức năng bổ sung hệ thống phần mềm Voffice năm 2023

00:00:00 30/08/2023
11

           Đến dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng, đào tạo có đồng chí Vũ Ngọc Trinh – Phó Giám đốc trung tâm công nghệ thông tin và gần 200 học viên là lãnh đạo, chuyên viên đến từ các đơn vị thuộc Bộ.
           Tại Lớp tập huấn, các cán bộ được báo cáo viên hướng dẫn sử dụng các chức năng của phần mềm VOffice: Quy trình nghiệp vụ văn bản đi, văn bản đến, văn bản nội bộ, cập nhật thông tin cá nhân, đổi mật khẩu, thêm chữ ký cá nhân, tra cứu văn bản, xử lý văn bản, thêm mới văn bản đi, xử lý văn bản đi, thu hồi văn bản đi, xử lý văn bản đến, thu hồi văn bản đến, gửi văn bản nội bộ, cấp số văn bản nội bộ, xem và chuyển văn bản nội bộ đã nhận, gửi tin nhắn nội bộ và trao đổi công việc, quản lý hồ sơ lưu trữ, chỉ đạo điều hành, phân công nhiệm vụ, nhắc việc, cập nhật kết quả, xin gia hạn thời gian thực hiện nhiệm vụ, lịch công tác, một số thao tác cài đặt cấu hình hệ thống của cán bộ quản trị phần mềm, các chức năng xử lý văn bản trên phần mềm của văn thư. Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành có nhiệm vụ hỗ trợ toàn diện công tác điều hành của lãnh đạo, các hoạt động tác nghiệp của cán bộ, chuyên viên tại từ bộ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tại các cơ quan trực thuộc Bộ, thông qua việc quản lý và theo dõi xử lý văn bản, xử lý công việc thông qua hồ sơ công việc của lãnh đạo, cán bộ, chuyên viên tại các cơ quan; các trao đổi thông tin nội bộ, trao đổi thông tin với các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài cơ quan. Luồng xin ý kiến cho văn bản đi; Luồng trình phối hợp công việc; Bổ sung hêm loại Báo cáo thống kê; Tính năng chuyển đổi file online khi thực hiện ký số; Chỉnh sửa văn bản online; Bổ sung phân hệ Hồ sơ trên thiết bị di động.
           Hệ thống quản lý văn bản và điều hành (VOffice) là giải pháp trao đổi thông tin, điều hành tác nghiệp và quản lý công văn, văn bản, hồ sơ công việc được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây nhằm mục đích thực hiện hóa các mục tiêu xây dựng một văn phòng điện tử không giấy tờ. Hệ thống này có chức năng liên thông gửi, nhận văn bản giữa Trung ương và các địa phương; gửi, nhận văn bản giữa các cơ quan, đơn vị trong Bộ; đáp ứng yêu cầu theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước;
           Để sử dụng phần mềm VOffice, người dùng có thể truy cập website với đường dẫn https://vanban.bvhttdl.gov.vn, hoặc có thể tải về và cài đặt ứng dụng trên điện thoại thông minh. Sau đó, đăng nhập vào tài khoản và mật khẩu được cấp cho người dùng để sử dụng phần mềm.
           Đợt tập huấn này, giúp cho các cơ quan, đơn vị trong trực thuộc Bộ sử dụng có hiệu quả Hệ thống quản lý văn bản và điều hành phục vụ tốt công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp, các ngành; giải quyết tốt hơn công việc hàng ngày của cơ quan, đơn vị. Qua đó, nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của cơ quan nhà nước, góp phần xây dựng Chính quyền điện tử, hướng đến Chính quyền số.

 


Tác giả: