Thư viện số

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN PHÁP LỆNH THƯ VIỆN

Sáng ngày 3/11/2016, tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị – Hội thảo Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Thư viện tại Hà Nội. Pháp lệnh Thư viện được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua ngày 28 tháng 12 năm 2000, chính thức có […]

11/08/2016