Tin tức

GV Ma Chính Bình bảo vệ thành công chuyển soạn ca khúc cho đàn Organ

        Tại buổi nghiệm thu, các tác giả đã Báo cáo tóm tắt kết quả chuyển soạn tài liệu tham khảo và trình bày tác phẩm mới. Sau khi nghe các 03 tác phẩm chuyển soạn dành cho đàn Organ (Chiếc đàn Môi, Hà Giang quê hương tôi, Suối Lê-Nin) là những […]

03/14/2024

03 đề tài NCKH được nghiêm thu trong quý 4 năm 2023

         Một trong những nhiệm vụ quan trọng của các Nhà trường hiện nay là đẩy mạnh nghiên cứu khoa học (NCKH), nhằm nâng cao năng lực NCKH của đội ngũ nhà giáo để góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập. Chính vì vậy, trong thời gian qua […]

12/21/2023