Trường CĐ VHNT Việt Bắc triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023

00:00:00 12/05/2023
9

Thực hiện Công văn số 1988/LĐLĐ ngày 17/04/2023 của Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên về việc triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 trong CNVCLĐ trên địa bàn tỉnh;
Qua quá trình triển khai thực hiện, Trường CĐ VHNT Việt Bắc đã tuyên truyền và phát động phong trào đọc sách trong toàn trường. Tổ chức tuyên truyền, giới thiệu vai trò của sách nhằm tôn vinh văn hóa đọc qua chương trình phát thanh học sinh sinh viên tại ký túc xá, trong các buổi sinh hoạt lớp, giới thiệu sách cho 68 cán bộ, giáo viên và 421 học sinh.
Tuyên truyền, giới thiệu sách, tài nguyên của thư viện đồng thời hướng dẫn cán bộ, giáo viên, học sinh khai thác, sử dụng tài nguyên sách, các loại tài liệu và tài liệu điện tử có trong nhà trường để phục vụ học tập và giảng dạy cho toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên được biết, đặc biệt triển khai thư viện điện tử được số hóa các tài liệu về các lĩnh vực âm nhạc, múa, mỹ thuật,…
Trong ngày Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023, giáo viên chuyên môn đã phối hợp vào môn học để thực hiện: Sắp xếp – trưng bày – giới thiệu sách; Tổ chức trang trí bảng chào mừng ngày đọc sách; Tuyên truyền, hưởng ứng ngày hội đọc sách, nhằm tôn vinh giá trị của sách và “Văn hóa đọc” trên website và fanpage của trường.
Qua đợt triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ hai năm 2023 đa số các em học sinh đọc sách và tìm hiểu thư viện số rất nhiệt tình. Ngoài ngày hội đọc sách theo chương trình, kế hoạch đề ra thì các em tích cực tham gia đọc sách, báo vào các giờ ra chơi, ngoài giờ học Số lượng cán bộ tham gia hoạt động tốt.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, cũng có một số vướng mắc khó khăn như sách nghệ thuật rất khó và hiếm nên việc đọc sách trên thư viện còn khó khăn do nguồn sách còn ít. Tài liệu thư viện số còn mỏng do mới được xây dựng. Cần nhiều thời gian để tích lũy để thầy và trò có tài liệu nghiên cứu, tham khảo và học tập.
Nhà trường có 70% là học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số, thói quen đọc sách còn nhiều hạn chế, ý thức tự giác khi đọc sách chưa nhiều.
Trong thời gian tới, nhà trường đang có kế hoạch thực hiện xây dựng thư viện điện tử phù hợp với xu hướng đào tạo 4.0 hiện nay đồng thời khôi phục hệ thống thư viện và phong trào đọc sách trong cán bộ, giảng viên và học sinh sinh viên.


Tác giả: