Trường CĐ VHNT Việt Bắc tổ chức đợt thuyết minh đề cương NCKH năm học 2020 – 2021

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tổ chức đợt thuyết minh đề cương NCKH năm học 2020 – 2021

00:00:00 09/01/2021
7

Thực hiện kế hoạch hoạt động Khoa học và Công nghệ năm học 2020 – 2021 của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc. Phòng ĐT,QLKH&HTQT đã thông báo triển khai nhiệm vụ tới các đơn vị và đăng ký của các cán bộ, giáo viên từ các phòng chức năng và các Khoa chuyên môn.

Hội đồng khoa học nhà trường đã thống nhất duyệt 26 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp trường gồm có: Biên soạn giáo trình: 03; Tài liệu tham khảo: 05; Sáng kiến kinh nghiệm: 03; Sáng tác tác phẩm: 14; Bài báo khoa học: 01.

Trong số lượng 26 nhiệm vụ đã được duyệt, với đặc thù đào tạo của nhà trường đa ngành, đa nghề, các lĩnh vực khác nhau thuộc các lĩnh vực múa, âm nhạc, mỹ thuật, nghiệp vụ văn hóa và du lịch, phòng ĐT,QLKH&HTQT đã xây dựng kế hoạch thành lập các tiểu ban chuyên môn là những nhà giáo có kinh nghiệm chuyên môn cũng như công tác nghiên cứu khoa học. Trong thời gian 3 ngày, Hội đồng đã xét duyệt 11 đề cương của 11 nhiệm vụ Nghiên cứu khoa học và công nghệ của các tác giả, nhóm tác giả và thông qua các nhiệm vụ sáng tác mới.

 

 

 

Các nhiệm vụ nghiên cứu mà các tác giả đã báo cáo năm nay được Hội đồng chuyên môn đánh giá cao, có nhiều nhiệm vụ mang tính thiết thực. Qua báo báo đề cương các tác giả đã cho thấy những nộidung sát thực tế, có tính ứng dụng cao như:  Giáo trình “ Ý tưởng thiết kế” của Ths. Lê Quang Thái và thành viên tham gia Dương Văn Chung; Giáo trình “ Nghệ thuật chữ” của Ths. Nguyễn Lộc và thành viên tham gia Dương Văn Chung; Giáo trình “ Hòa thanh ứng dụng” của Ths. Trần Quang Hưng…  Bên cạnh đó còn có các tài liệu tham khảo rất hữu ích trong việc dạy học tại nhà trường và các sáng kiến có tính ứng dụng thực tế trong công việc tại trường. Thông qua những nội dung báo cáo trong đề cương, Hội đồng và các thành viên Phản biện cũng góp ý, gợi mở và yêu cầu chỉnh sửa để sản phẩm được hoàn thiện hơnĐánh giá của các Hội đồng chuyên môn là sự ghi nhận cho thành công bước đầu của các nhiệm vụ mà cán bộ giáo viên nhà trường đang thực hiện, khích lệ các tác giả, các nhóm tác giả tiếp tục nghiên cứu và tạo ra sản phẩm cuối cùng chất lượng. Các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cấp Trường đã bảo vệ thành công. Trong thời gian tới, các tác giả, nhóm tác giả tiến hành chỉnh sửa đề cương, bổ sung, hoàn chỉnh; tiếp tục giai đoạn thực hiện theo đúng tiến độ đã cam kết.

Kết quả báo cáo thuyết minh năm nay cho thấy hoạt động nghiên cứu khoa học trong tập thể cán bộ, giảng viên Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc sẽ đóng góp những đề tài, sáng kiến kinh nghiệm… thiết thực phục vụ cho công tác nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường.

 


Tác giả: