Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn IPv6 do Bộ VH tổ chức

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn IPv6 do Bộ VH tổ chức

00:00:00 19/07/2022
13

Sáng 13/7/2022, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nhận thức về chuyển đổi IPv6 do Trung tâm Công nghệ thông tin (CNTT), Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

 

.

 

Trường CĐVHNT Việt Bắc tham gia tập huấn với hình thức onine

 

Đây là lần thứ 2, trung tâm CNTT – Bộ VHTTDL tổ chức tập huấn về nội dung Ipv6 này với  mục đích nhằm nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi IPv6 cho hệ thống Công nghệ thông tin, internet của các cơ thuộc Bộ VHTTDL. Đối tượng đào tạo là lãnh đạo phụ trách công nghệ thông tin tại 85 cơ quan đơn vị thuộc Bộ và các cán bộ đầu mối mạng lưới an toàn thông tin.

Đợt tập huấn lần này đã có hơn 30 học viên học trực tiếp tại điểm cầu Trung tâm CNTT và 75 điểm cầu trực tuyến tại các đơn vị thuộc Bộ đã được giảng viên trình bày, giải đáp một số nội dung quan trọng về chuyển đổi IPv6.

Nội dung được tập trung vào:

– Hiện trạng chuyển đổi IPv6 Quốc tế và Việt Nam;

– Hệ thống văn bản, quy phạm pháp luật hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi IPv6 quốc gia;

– Quy trình, cách thức chuyển đổi IPv6 trong cơ quan nhà nước;

– Kế hoạch chuyển đổi IPv6 của Bộ VHTTDL năm 2022;

– Chia sẻ và giải đáp các thắc mắc từ các đơn vị.

Được biết, do địa chỉ IPv4 cạn kiệt và sẽ không được sử dụng nữa trong giai đoạn tới, Chính phủ đã yêu cầu chuyển đổi từ IPv4 sang IPv6 và đưa nội dung này vào chương trình chuyển đổi số Quốc gia đến năm 2025 định hướng đến năm 2030. Chính phủ cũng đặt ra mục tiêu chuyển đổi hoàn toàn sang IPv6 làm nền móng xây dựng hạ tầng số, phục vụ cho công cuộc chuyển đổi số. Theo mục tiêu đề ra, đến cuối năm 2025 sẽ có 100% Bộ, Ngành địa phương hoàn thiện chuyển đổi IPv6 cho hệ thống CNTT, sẵn sàng triển khai thuần IPv6. Có 10 bước chuyển đổi IPv6 chia thành 3 giai đoạn là: Chuẩn bị; Kết nối, thử nghiệm; Hoàn thiện chuyển đổi.

Kế hoạch triển khai chuyển đổi IPv6 cho các hệ thống CNTT của Bộ VHTTDL giai đoạn 2021-2025 đặt mục tiêu hiện đại hóa hệ thống CNTT, kết nối internet, cổng thông tin điện tử, cổng dịch vụ công trực tuyến để đảm bảo an toàn thông tin, phát triển hạ tầng số, phục vụ tốt cho người dân, doanh nghiệp về nhu cầu truy cập, sử dụng dịch vụ cơ quan nhà nước qua IPv6; Tăng cường tỷ lệ sử dụng IPv6 trong cơ quan đơn vị thuộc Bộ VHTTDL tương đương với tỷ lệ sử dụng IPv6 chung trên mạng Internet Việt Nam và phù hợp với xu thế chuyển đổi công nghệ IPv6 chung của thế giới. Theo Kế hoạch này, đến năm 2025, 100% cổng/trang thông tin điện tử, Cổng dịch vụ công của Bộ hoạt động tốt với IPv6, sẵn sàng khả năng hoạt động thuần IPv6. Chuyển đổi toàn bộ hạ tầng, mạng lưới, dịch vụ kết nối internet và hệ thống thông tin… sang hoạt động với IPv6.

Tham dự tập huấn lần này, trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử 07 đ/c tham gia tập huấn với hình thức online, đây là các đ/c quản lý hệ thống thông tin truyền thông của trường được cử đi học tập huấn nhằm tiếp cận những kiến thức mới, sau đợt học, các đ/c sẽ lĩnh hội kiến thức, thực hiện các hướng dẫn của trung tâm CNTT của Bộ thực hiện chuyển đổi số một cách đồng bộ trên toàn hệ thông thông tin của Bộ.

 


Tác giả: