Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn dân quân tự vệ năm 2024

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn dân quân tự vệ năm 2024

00:00:00 09/01/2024
7

        Trong thời gian 07 ngày, 43 học viên đến từ các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nghiên cứu, học tập một số nội dung cơ bản: Chiến lược “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch chống phá Việt Nam; chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới; công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân, tham gia giải quyết một số tình huống phức tạp ở địa phương; phối hợp với các lực lượng trong hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, an ninh biên giới quốc gia, hải đảo, vùng trời, vùng biển Việt Nam; bảo đảm trật tự, an ninh, an toàn xã hộ; Xây dựng và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội xung kích phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai ở cấp xã; Phương pháp duy trì luyện tập Điều lệnh đội ngũ, bắn súng Tiêu liên AK bài 1, ném lựu đạn; Chiến thuật và chuyên ngành các binh chủng như: Phòng không, Trinh sát, Thông tin, Phòng hóa, Y tế và Công binh.
        Cùng đó là những vấn đề cơ bản của Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng và hoạt động của xã, phường, thị trấn trong khu vực phòng thủ; công tác tham mưu và thực hiện chính sách hậu phương quân đội, dân quân tự vệ, chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng; công tác quản lý DQTV, dự bị động viên, vũ khí, trang bị, trang phục DQTV; tổ chức, phương pháp diễn tập chiến đấu cấp xã trong khu vực phòng thủ; tổ chức, phương pháp huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ; phương pháp huấn luyện kỹ thuật chiến đấu dân quân tự vệ; tổ chức và phương pháp một buổi kiểm tra bắn đạn thật (bài 1 súng tiểu liên AK), bắn súng ngắn K54….  
        Ngoài ra, Ban tổ chức cũng dành thời gian để cán bộ lớp tập huấn trao đổi, thảo luận, rút kinh nghiệm một số nội dung về xây dựng, huấn luyện, hoạt động của lực lượng dân quân tự vệ. Thông qua lớp tập huấn nhằm góp phần bồi dưỡng, nâng cao năng lực, trình độ cho cán bộ dân quân tự vệ; đồng thời, thống nhất nội dung, tổ chức và phương pháp về công tác quân sự, quốc phòng; phương pháp tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương về thực hiện công tác quân sự, quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng, an ninh năm 2024, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong tình hình mới.
        Tham dự lớp tập huấn lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc cử đ/c Phạm Quốc Khánh – Phó chỉ huy Trưởng – BCHQS Nhà trường tham dự để nắm bắt vấn đề. Trên cơ sở kiến thức học tập từ lớp tập huấn giải quyết đúng đắn các mối quan hệ, góp phần giữ vững ổn định chính trị, môi trường hòa bình, tận dụng mọi cơ hội thuận lợi để phát triển nhà trường nói riêng và cả nước nói chung, đồng thời tăng cường cảnh giác, chủ động đấu tranh ngăn ngừa, khắc phục những mâu thuẫn, bất đồng, làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Trong quá trình học tập, đ/c cũng tích cực học tập nắm chắc quan điểm của Đảng ta về đối tác, đối tượng của cách mạng Việt Nam vận dụng linh hoạt, sáng tạo trong giải quyết các vụ việc để góp phần thắng lợi vào nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Nhà trường.


Tác giả: