Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn chính trị hè cho CBGV năm 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn chính trị hè cho CBGV năm 2023

00:00:00 25/08/2023
16

           Đến dự khai mạc lớp học có đồng chí Phạm Hoàng Hải Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ; các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng giáo dục nghề nghiệp; các đồng chí lãnh đạo các nhà trường, trung tâm và gần 100 quý thầy, cô giáo đến từ 11 trường cao đẳng, 05 trường trung cấp và 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.
           Phát biểu khai mạc đồng chí Phạm Hoàng Hải Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Thái Nguyên đã nhấn mạnh Lớp Bồi dưỡng chính trị hè được tổ chức thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, nhằm cung cấp thêm những nội dung cơ bản, những điểm mới trong các văn kiện của các Hội nghị của Ban chấp hành Trung ương Đảng sẽ được báo cáo viên chia sẻ, trao đổi, truyền đạt tới các đồng chí tham dự lớp học với 4 nội dung chuyên đề cơ bản, gồm:
           1. Sơ bộ về tình hình bối cảnh trong nước và quốc tế và kết quả của việc 6 tháng đầu năm 2023;
           2. Những nội dung cốt lõi, điểm mới trong văn kiện Hội nghị lần thứ sáu và kết quả Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII;
           3. Đánh giá của Ban chấp hành Trung ương Đảng tại Hội nghị lần thứ bảy về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII;
           4. Chuyên đề nội dung sinh hoạt năm 2023 về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.
           Để lớp Bồi dưỡng đạt được thành công và những mục tiêu đã đề ra, đồng chí đã động viên và đề nghị các thành viên tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè, tập trung theo dõi lắng nghe và ghi chép đầy đủ các nội dung trình bày của Báo cáo viên.
           Ngay sau phần khai mạc trang trọng của lớp bồi dưỡng chính trị hè, đồng chí Nguyễn Quốc Thái – Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ đã lên lớp với phần trình bày 4 nội dung ở trên, kết hợp với trình chiếu những tư liệu hình ảnh rất lôi cuốn, hấp dẫn. Các học viên cùng theo dõi tập tài liệu đã được nhận ở đầu giờ học và chú ý lắng nghe, lĩnh hội được đầy đủ các thông tin trên lớp của báo cáo viên.
 
Đ/c Nguyễn Quốc Thái – Phó Trưởng ban tuyên giáo tỉnh uỷ trình đang thực hiện bài giảng
           Thực hiện Công văn số 3285/SLĐTBXH-GDNN  ngày 18/8/2023 về việc tổ chức năm 2023. Trường Cao đẳng Văn hoá, Nghệ thuật Việt Bắc đã cử 02 đồng chí, gồm:
           1. Đồng chí: Phạm Mạnh Hùng – CB Phòng Công tác học sinh, sinh viên;
           2. Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh Trà – Giáo viên. Tham gia lớp bồi dưỡng, tập huấn.
        Các đ/c cán bộ, nhà giáo tham gia lớp bồi dưỡng chính trị hè
         
           Buổi tập huấn đã diễn ra thành công tốt đẹp, qua đó đã góp phần nâng cao về nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ quản lý, nhà giáo giáo dục nghề nghiệp, các trường cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị trong hiện tại và lâu dài./.


Tác giả: