Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm GDNN-GDTX

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn cán bộ quản lý và giáo viên trung tâm GDNN-GDTX

00:00:00 22/08/2022
5

Thực hiện công văn Số: 1831 /SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 17 tháng 8 năm 2022 Về việc tập huấn Cán bộ quản lý, giáo viên trung tâm GDNN – GDTX, hướng dẫn thực hiện Chương trình GDTX cấp THPT năm học 2022-2023.

Ngày 21, 22 tháng 8 năm 2022, tại điểm Trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên đã diễn ra hội nghị tập huấn với sự tham dự của Cán bộ quản lý Sở Giáo dục & Đào tạo Tỉnh Thái Nguyên, Chuyên viên Vụ Giáo dục Đào tạo, Giám đốc các trung tâm GDNN-GDTX, Các đồng chí Cán bộ quản lý của các trường Cao đẳng, Trung cấp Nghề phối hợp tổ chức dạy học chương trình GDTX cấp THPT trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên cùng toàn thể các cán bộ giáo viên giảng dạy các bộ môn thuộc chương trình GDTX có mặt đông đủ.Hội nghị diễn ra nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành kèm theo Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông (sau đây gọi tắt là Chương trình GDTX cấp THPT năm 2022) từ năm học 2022 – 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thái Nguyên tổ chức tập huấn CBQL, giáo viên trung tâm GDNN – GDTX và các trường CĐ, TC có phối hợp tổ chức dạy học Chương trình GDTX cấp THPT.

Chủ trì buổi tập huấn, đồng chí: Bùi Thị Thu Thuý  chuyên viên chính vụ Giáo dục Đào tạo triển khai nội dung tập huấn chung tới các CBQL và Giáo viên giảng dạy các bộ môn nắm bắt được tổng quát về chương trình dạy học GDTX cấp THPT và Chương trình các môn học.

Nội dung cụ thể như sau:

– Giới thiệu chung về Chương trình GDTX cấp THPT năm 2022 và hướng dẫn chung về Chương trình của các môn học gồm:   

(1). Mục tiêu;

(2). Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực;

(3). Nội dung;

(4). Thời lượng thực hiện;

(5). Các điều kiện đảm bảo thực hiện Chương trình;

– Hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học các môn học theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực. Một số phương pháp, kỹ thuật dạy học đặc thù của môn học để phát triển về phẩm chất, năng lực cho học viên GDTX;

– Hướng dẫn việc tổ chức kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học;

– Thiết kế một số Kế hoạch bài dạy (giáo án) và thực hành dạy một số nội dung theo định hướng phát triển phẩm chất và năng lực người học.

Tham gia chương trình tập huấn, Cán bộ quản lý, giáo viên tham dự tập huấn nghiên cứu tài liệu môn học mà Sở GDĐT đã gửi cho các đơn vị, có máy tính xách tay, thiết bị kết nối mạng; thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các cấp.

Về phía nhà trường, tham dự hội nghị có đồng chí Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu Trưởng nhà trường cùng các cán bộ giáo viên khoa KTCB&CSN Trường CĐ VHNT Việt Bắc được phân công tham gia Hội nghị tập huấn.

Trong thời gian tập huấn, các đồng chí giáo viên đã nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được phân công, tích cực thảo luận các chuyên đề và xây dựng kế hoạch giáo dục của giáo viên, học hỏi và lĩnh hội được nhiều nội dung bổ ích để áp dụng thực hiện có hiệu quả trong năm học 2022-2023 tại nhà trường.  

 


Tác giả: