Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, đội năm 2022

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị kỹ năng, nghiệp vụ công tác đoàn, đội năm 2022

00:00:00 08/08/2022
4

Căn cứ hướng dẫn số 35-HD/BTGTW ngày 12/01/2012 của Ban Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn thực hiện “Chương trình chuyên đề bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho cán bộ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở cơ sở”. Thực hiện chương trình công tác Đoàn, Hội, Đội và phong trào thanh thiếu nhi thành phố Thái Nguyên năm 2022.Nhằm nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội. Sau khi xin ý kiến và được sự đồng ý của thường trực Thành uỷ Thái Nguyên, sáng ngày 2/8/2022, Thành đoàn Thái Nguyên tổ chức tập huấn công tác Đoàn, Hội, Đội cho các đồng chí chủ chốt đến từ 85 cơ sở Đoàn thanh niên, 32 cơ sở Hội Liên hiệp thanh niên thành phố Thái Nguyên, 77 Liên đội trực thuộc Hội đồng đội thành phố Thái Nguyên.  Lớp tập huấn kéo dài ba ngày, trong đó 02 ngày học tập trực tiếp và 01 ngày nghiên cứu thực tế ngoài tỉnh Thái Nguyên (từ mùng 2 – 4/8/2022).

Dự chương trình có các đồng chí trong lãnh đạo Ban tuyên giáo Thành ủy, phòng giáo dục thành phố, Thường trực Thành đoàn Thái Nguyên, các đồng chí công an thành phố Thái Nguyên, và gần 200 học viên tham gia tập huấn. BCH Đoàn trường CĐ VHNT Việt Bắc đã báo cáo Cấp ủy, lãnh đạo đơn vị cử 02 học viên tham gia lớp bồi dưỡng là đồng chí Vũ Văn Trọng – Bí thư Đoàn trường và đồng chí Đặng Thị Thu Hằng – Phó bí thư Đoàn trường.

 Lớp tập huấn bồi dưỡng lý luận chính trị; kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội năm 2022 đã được tổ chức với các nội dung chính như sau:

Chuyên đề 1 – Thông tin tình hình an ninh chính trị xã hội của tỉnh, thành phố Thái Nguyên.

Chuyên đề 2 – Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; thông tin nhanh kết quả Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

Chuyên đề 3 – Kỹ năng, nghiệp vụ công tác Đoàn, Hội, Đội.

Chuyên đề 4: Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022.

Đây là chương trình giúp củng cố lập trường, quan điểm chính trị, niềm tin của cán bộ Đoàn, Hội, Đội chủ chốt ở cơ sở vào thắng lợi của công cuộc đổi mới, vào chủ nghĩa xã hội; góp phần đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm xuyên tạc, sai trái, thù địch; khắc phục sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng và trong xã hội; Giúp cán bộ Đoàn, Hội, Đội nâng cao khả năng vận dụng một cách sáng tạo đường lối, quan điểm của Đảng trong xây dựng và củng cố hệ thống chính trị, phát triển kinh tế – xã hội và xây dựng Đoàn Thanh niên ở cơ sở trong sạch, vững mạnh.; Trang bị một số nội dung, kỹ năng, nghiệp vụ về công tác Đoàn, Hội, Đội cho các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội, các đồng chí Giáo viên – Tổng phụ trách Đội các cơ sở trực thuộc Thành đoàn Thái Nguyên, đồng thời là dịp để cán bộ Đoàn, Hội, Đội các đơn vị trao đổi kinh nghiệm, học hỏi những mô hình hoạt động hiệu quả, cách làm hay và nhân rộng trên địa bàn thành phố./.

Một số hình ảnh tại buổi tập huấn:


 


Tác giả: