Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia hội thảo đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường VHNT thực trạng và giải pháp

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia hội thảo đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường VHNT thực trạng và giải pháp

00:00:00 03/06/2022
9

Chiều ngày 31/5/2022, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội thảo khoa học “Đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường văn hóa nghệ thuật, thực trạng và giải pháp”.

Tham gia Hội thảo lần này có hơn 40 cơ sở đào tạo trên cả nước tham gia theo hình thức trực tiếp và trực tuyến tại các điểm cầu. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao Vụ Đào tạo tổ chức Hội thảo trên nhằm đánh giá thực trạng đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các trường (cơ sở đào tạo) văn hóa nghệ thuật trên toàn quốc hiện nay, đồng thời đề xuất giải pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với đặc thù đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật.

 

 

 

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận về các nội dung:

– Thực trạng đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay;

– Những thuận lợi và khó khăn của các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật khi thực hiện đào tạo theo hệ thống tín chỉ;

– Giải pháp đào tạo theo hệ thống tín chỉ phù hợp với đặc thù đào tạo các ngành, chuyên ngành thuộc lĩnh vực nghệ thuật ở Việt Nam hiện nay;

– Các nội dung khác có liên quan đến đào tạo theo hệ thống tín chỉ và đào tạo văn hóa nghệ thuật.

Hội thảo lần này, ban tổ chức đã nhận được gần 20 bài tham luận của các đơn vị, và nhiều ý kiến phát biểu tại hội thảo. Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã tham gia hội thảo với bài viết “Mềm dẻo trong phương thức đào tạo tín chỉ và niên chế đối với đào tạo nghệ thuật” của TS. Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng. Bài viết đã đề cập tới thực trạng của đào tạo tín chỉ trong các trường Văn hóa nghệ thuật hiện nay, những khó khăn gặp phải đồng thời đề ra những đề xuất tới các bên liên quan.

Việc chuyển đổi từ đào tạo niên chế sang đào tạo theo hệ thống tín chỉ là một nhu cầu thời đại hết sức ấp thiết đối với các cơ sở đào giáo dục đào tạo sau phổ thông nói chung và các trường khối ngành văn hóa nghệ thuật nói riêng. Tuy nhiên, nhiều khó khăn khách quan do các yếu tố nên đặc thù mang lại nên các trường đào tạo văn hóa nghệ thuật có chậm hơn so với các trường khác trong quá trình cải cách. Dù có nhiều khó khăn, rào cản phía trước nhưng với sự chỉ đạo có tầm chiến lược của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vụ Đào tạo, cùng sự đồng lòng quyết tâm của các trường, việc chuyển đổi sang phương thức đào tạo theo học chế tín chỉ của các trường văn hóa nghệ thuật sẽ diễn ra một cách bài bản, hiệu quả và chất lượng.

 


Tác giả: