Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia Hội nghị tổng kết dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2016 – 2020

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham gia Hội nghị tổng kết dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp 2016 – 2020

00:00:00 24/12/2020
3

Ngày 19/12/2020, tại Trường Cao đẳng Dược Trung ương – Hải Dương, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổng kết dự án đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2016 – 2020 và định hướng công tác giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021 – 2025.

 

 

 

Mục tiêu của Hội nghị nhằm: tổng kết, đánh giá kết quả đạt được so với mục tiêu, nhiệm vụ và tiến độ thực hiện Dự án “Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp” giai đoạn 2016 – 2020; những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; Định hướng các nội dung, hoạt động của các Dự án, Tiểu dự án về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc các chương trình Mục tiêu quốc gia, Chương trình đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025.

Qua 5 năm thực hiện Dự án đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp đã góp phần hỗ trợ phát triển hệ thống giáo dục nghề nghiệp có năng lực đào tạo lao động kỹ năng nghề cao, từng bước tạo đột phá về chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Thực hiện dự án này, các trường đào tạo nghề đã tuyển sinh hơn 11 nghìn chỉ tiêu đào tạo, tăng 21% so với kết quả thực hiện giai đoạn 2011 – 2015. Kết quả đào tạo, hơn 10 nghìn người tốt nghiệp các trình độ cao đẳng, trung cấp, sơ cấp và các chương trình đào tạo nghề khác; nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2020 đạt khoảng 62%. Hơn 80% học sinh, sinh viên tốt nghiệp giáo dục nghề nghiệp có việc làm và thu nhập cao; trong đó có những ngành nghề tỷ lệ này đạt 100%. Trọng tâm công tác giáo dục nghề nghiệp trong giai đoạn 2021 – 2025 là nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo nghề đản bảo đầu ra là nguồn nhân lực có kỹ năng nghề nghiệp cao, có năng lực thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao động dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Để đạt được mục tiêu này, đòi hỏi hệ thống các trường giáo dục nghề nghiệp phải đổi mới hoạt động đào tạo, không chỉ trang bị kỹ năng nghề nghiệp, mà còn phải trang bị cho người học kỹ năng thích ứng với sự thay đổi; cùng với đó, tăng cường đào tạo lại cho người lao động.

Đại diện trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc có ThS. Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng nhà trường tham dự hội nghị. Mặc dù, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc chuyển quản lý nhà nước từ Bộ Giáo dục và Đào tạo sang Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đưcc 3 năm (từ 2017), nhưng Nhà trường luôn bám sát kịp thời các văn bản do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp ban hành hướng dẫn. Các quy trình về công tác tuyển sinh đầu vào, đào tạo, quản lý học sinh, cơ sở vật chất, trang thiết bị học tập, chương trình giáo trình, khảo thí và đảm bảo chất lượng được nhà trường thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và đúng quy trình. Chất lượng đào tạo ngày càng một nâng cao, khẳng định vị thế của nhà trường với khu vực và cả nước. Điều đó được chứng minh qua các hội thi, hội diễn thời gian vừa qua mà thầy và trò nhà trường đạt được. Trong thời gian tới, với các nội dung về đổi mới nâng cao chât lượng đào tạo, nhà trường tiếp tục duy trì và thực hiện tốt các nội dung kế hoạch đề ra.

 


Tác giả: