Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự tập huấn công tác kiểm định năm 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự tập huấn công tác kiểm định năm 2023

00:00:00 13/11/2023
4

           Chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đang là vấn đề thu hút sự quan tâm của các nhà quản lý, các doanh nghiệp, phụ huynh cũng như người học và toàn xã hội. Ngày nay, xu thế toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng đã và đang tác động mạnh mẽ đến tất cả các lĩnh vực của đời sống, xã hội; nó mang lại cả cơ hội và thách thức đối với không chỉ mỗi quốc gia mà ngay cả đối với mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp, làm cho sự cạnh tranh trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp ngày càng gay gắt hơn, không những giữa các cơ sở trong nước với nước ngoài mà ngay cả các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong nước. Lợi thế cạnh tranh sẽ thuộc về cơ sở giáo dục nghề nghiệp nào có chất lượng cao.

Các học viên tham gia lớp học
           Nhận thức được vai trò của công tác kiểm định chất lượng của các trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Vụ Đào tạo đã tập trung đầu tư tập huấn cho các đồng chí lãnh đạo, quản lý và các nhà giáo tham dự bổ sung kiến thức về công tác này.
           Chương trình tập trung vào các nội dung chính gồm: Chuẩn bị tự đánh giá (Các quy định liên quan đến tự đánh giá chất lượng và kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Thự hành thành lập hội đồng tự đánh giá chất lượng, chương trình đào tạo, nhận xét, trao đổi thảo luận; Hướng dẫn xây dựng kế hoạch tự đánh gí chất lượng chương trình đào tạo,…); Tự đánh giá chất lượng (Xác định nội hàm các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo; Xác định thông tin minh chứng của các tiêu chí, tiêu chuẩn chương trình đào tạo; Hướng dẫn viết báo cáo tự đánh giá;…)
           Tham dự chương trình lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đ/c Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng, Đ/c Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục; Đ/c Nguyễn Thùy Dương – Phó Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế tham gia học tập.

Đ/c Nguyễn Thị Yến Nga và Đ/c Nguyễn Thùy Dương tại lớp học
           Trong những năm qua, vấn đề Kiểm định chất lượng, tự đánh giá chất lượng được nhà trường xác định là một khâu quan trọng trong việc lập kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo của cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Quá trình tự đánh giá chất lượng giúp Nhà trường rà soát, tự xem xét thực trạng của cơ sở, từ đó điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo, lập kế hoạch và hành động theo kế hoạch. Sau đó lại tiếp tục rà soát, xem xét lại thực trạng và điều chỉnh mục tiêu phù hợp cho từng giai đoạn cụ thể.
           Nhiều năm, tự đánh giá của trường đạt từ 90 đến 95 điểm, đạt yêu cầu và nộp báo cáo đầy đủ theo quy định. Trong chương trình lần này, các mục đều được góp ý, trao đổi, chia sẻ theo từng nội dung để học viên nắm được, từ đó áp dụng được với thực tế tại trường cho phù hợp với ngành nghề đào tạo nghệ thuật.
           Thời gian tập huấn dự kiến kết thúc vào ngày 17/11/2023.


Tác giả: