Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị tập huấn phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng

00:00:00 10/10/2022
3

Ngày 28/9, Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh tổ chức Hội nghị tuyên truyền công tác thi đua khen thưởng năm 2022. Tham dự Hội nghị có gần 160 cán bộ, viên chức, người lao động phụ trách công tác thi đua khen thưởng của các sở, ngành trong tỉnh, các trường đại học, doanh nghiệp trung ương đóng trên địa bàn tỉnh.Tại Hội nghị, các đại biểu được cán bộ Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh phổ biến, hướng dẫn một số nội dung: Tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; Luật Thi đua – Khen thưởng và các văn bản hiện hành của Đảng, Nhà nước về công tác thi đua khen thưởng; những quy định bình xét danh hiệu “Công dân Thái Nguyên tiêu biểu” năm 2022; một số phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động giai đoạn 2021 – 2025 và một số mô hình, gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2012 – 2022; hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng.

Phần mềm quản lý dữ liệu thi đua khen thưởng nhằm mục tiêu hỗ trợ cho các đơn vị thực hiện xử lý các nghiệp vụ trong công tác quản lý và theo dõi công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Tại Hội nghị, các đại biểu được làm rõ về mục đích của phần mềm nhằm Chuẩn hóa thông tin vè công tác quản lý và theo dõi công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên do Ban Thi đua khen thưởng quản lý; tạo môi trường làm việc thống nhất, thuận tiện cho cán bộ lãnh đạo vào chuyên viên của Ban trong công tác tra cứu dữ liệu về thành tích đã đạt được của các tổ chức, cá nhân phục vụ cho việc ra quyết định khen thưởng; cài đặt, đào tạo và chuyển giao hướng dẫn cho các cán bộ và chuyên viên tại Ban thi đua – Khen thưởng và các đơn vị liên quan thực hiện vận hành các chức năng của phần mềm phục vụ công việc chuyên môn.

Trong những năm vừa qua, công tác Thi đua – Khen thưởng của Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc được đánh giá là thực hiện tốt các văn bản và hướng dẫn của cấp trên. Hiện nay Nhà trường cũng tham gia khối thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khối thi đua các trường Cao đẳng, trung cấp Thái Nguyên, các tập thể và cá nhân trong trường cũng thực hiện công tác thi đua theo Luật thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn khác. Nhiều năm Nhà trường cũng có nhiều khen thưởng từ Trung ương tới địa phương cho tập thể và cá nhân trong Trường cho thấy Lãnh đạo nhà trường rất quan tâm và chú trọng công tác thi đua.

Tham dự hội nghị lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đồng chí Phạm Quốc Khánh – Phó Trưởng phòng HCTH phụ trách công tác thi đua khen thưởng tham dự. Sau khi lĩnh hội các kiến thức của hội nghị, trực tiếp đ/c Quốc Khánh có thêm những kiến thức, kỹ năng để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tại Nhà trường, đồng thời xây dựng kế hoạch thi đua khen thưởng theo hướng dẫn của cấp trên góp phần đổi mới công tác thi đua khen thưởng và nhân rộng điển hình trong thời gian tới.Tác giả: