Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị tập huấn lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị tập huấn lý luận phê bình văn học nghệ thuật năm 2023

00:00:00 18/08/2023
23

          Tham dự Hội nghị có các nhà nghiên cứu phê bình lý luận văn học nghệ thuật Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy ĐắK Lắk, cán bộ làm công tác quản lý về văn hóa, văn nghê; các hội văn học nghệ thuật; phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn báo chí… với 320 học viên, đến từ 36 tỉnh/thành tham dự, trong đó các địa phương, đơn vị phía Bắc gồm có 7 tỉnh (Hà Giang, Hà Tĩnh, Hòa Bình, Lạng Sơn, Nghệ An, Sơn La, Thái Nguyên) và 3 đơn vị: Báo Quân đội nhân dân, Tạp chí Cộng sản, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm.
          Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đ/c Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục cùng 7 đồng chí của các đơn vị: Báo Thái Nguyên, Đài phát thanh và truyền hình thái nguyên, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tham dự đợt tập huấn này.
          Hội nghị tập huấn Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm nay diễn ra từ ngày 8 – 11/ 8 với chủ đề “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới”.
          Trong chương trình Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghiên cứu, học tập nội dung các chuyên đề, gồm:
          – Nhìn lại 15 năm thực hiện Nghị quyết 23- NQ/TW “Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”;
          – Khái quát về tình hình văn học hiện nay;
          – Đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới;
          – Bàn về nhân vật trung tâm của văn học hiện nay;
          – Công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay: Thực trạng và yêu cầu phát triển;
          – Công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa.
          Trong những năm qua, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương đã tiến hành nhiều hoạt động nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng về công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật; tổ chức các hội thảo, toạ đàm khoa học; xét tặng thưởng các tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật có chất lượng; xét hỗ trợ nghiên cứu, xuất bản tác phẩm lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật, v.v… góp phần tích cực vào sự nghiệp “xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới”. Tiếp tục triển khai kế hoạch công tác năm 2023, hướng tới kỷ niệm 20 năm thành lập Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương, Hội đồng đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Nâng cao nhận thức, trình độ, năng lực; đổi mới nội dung và phương thức lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật trong tình hình mới” dành cho các địa phương, đơn vị khu vực phía Nam và một số địa phương, đơn vị khu vực phía Bắc.
          Với 06 chuyên đề được báo cáo bởi các giảng viên có kinh nghiệm đã và đang trực tiếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật và 01 buổi tham quan thực tế tại địa phương, hội nghị đặt ra mục tiêu giúp học viên củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, văn học, nghệ thuật của Đảng, Nhà nước; kết quả và những vấn đề đặt ra qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) Về tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới; nắm bắt đầy đủ và sâu sắc hơn thực tiễn đời sống văn hóa, văn học, nghệ thuật, tình hình lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật hiện nay; về thực trạng và yêu cầu đổi mới hoạt động của Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật Việt Nam và các Hội văn học, nghệ thuật chuyên ngành Trung ương trước yêu cầu mới; về nhân vật trung tâm trong văn học, nghệ thuật; về công nghiệp văn hóa và vị trí, vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự phát triển của công nghiệp văn hóa, v.v…

 


Tác giả: