Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89 năm 2014 của Chính phủ

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89 năm 2014 của Chính phủ

00:00:00 27/06/2020
7

Sáng ngày 25/6/2020 tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị – Hội thảo lấy ý kiến góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”.

 

.

 

Nghị định số 89/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” là căn cứ pháp lý quan trọng để xét, tôn vinh những cá nhân hoạt động và có nhiều cống hiến trong lĩnh vực văn học, nghệ thuật; thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với các văn nghệ sĩ trong tình hình mới. Từ năm 2015 đến nay, theo quy định của Nghị định, đã tổ chức được hai đợt xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”. Điều này đã góp phần động viên, khích lệ các văn nghệ sĩ cống hiến hết mình cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Tuy nhiên, trong thực tiễn thực hiện Nghị định, vẫn còn một số vướng mắc trong quá trình xét tặng danh hiệu, do một số quy định của Nghị định chưa phù hợp, như: Cách tính thời gian hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp quy định tại Khoản 3 Điều 3 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Tiêu chuẩn giải thưởng quy định tại khoản 4 Điều 8 và khoản 4 Điều 9 Nghị định số 89/2014/NĐ-CP; Số lượng thành viên Hội đồng các cấp và cơ cấu thành phần Hội đồng.

Xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn, trên tinh thần tiếp thu ý kiến trao đổi của các chuyên gia chuyên ngành và dư luận xã hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã rà soát lại các quy định của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP, trên cơ sở đó thấy rằng rất cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định, kiến nghị hoàn thiện, chỉnh sửa các điều quy định về giải thưởng, về số lượng thành viên Hội đồng các cấp, về tỷ lệ phiếu bầu đồng ý của Hội đồng các cấp cho phù hợp hơn với thực tế.

Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 89/2014/NĐ-CP được soạn thảo trên cơ sở các quan điểm: Bảo đảm phù hợp với Hiến pháp và các quy định pháp luật có liên quan; Bảo đảm quyền và lợi ích của các nghệ sĩ; Tập trung sửa đổi, bổ sung các quy định còn vướng mắc trong thực tiễn áp dụng thời gian vừa qua.

Sau khi nhận được văn bản của Bộ, Trường CĐ VHNT Việt Bắc đã cử đ/c Phạm Quốc Khánh – Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp tham dự Hội nghị Hội thảo. Trên tinh thần nghị quyết của Hội nghị, đồng chí triển khai tới các thành phần liên quan tới Nghị định bởi các giảng viên nhà trường bên cạnh việc giảng dạy trên lớp thì các giảng viên còn tham gia các hội văn học nghệ thuật của thành phố, tỉnh Thái Nguyên và Trung ương với mục đích học hỏi, trau dồi và cập nhật kiến thức chuyên môn. Với tinh thần của Nghị quyết, các tiêu chuẩn tiêu chí trong nghị định, trong tương lai gần, mong rằng các đồng chí giảng viên phấn đấu để trở thành nhệ sĩ nhân dân, nghệ sĩ ưu tú, góp phần cống hiến sức lao động nghệ thuật cho sự nghiệp đào tạo của Nhà trường.

 

 


Tác giả: