Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham đự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024

Trường CĐ VHNT Việt Bắc tham đự Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024

00:00:00 09/08/2019
2

Ngày 08/08/2019 Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Thái Nguyên lần thứ V, nhiệm kỳ 2019- 2024 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cà nước đang tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ “Năm thanh niên tình nguyện – 2019”; thời điểm Đảng bộ và nhân dân các dân tộc thành phố đang tập trung hoàn thành chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2015- 2020, tiến tới Đại hội Đảng các cấp, Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025.

 

.

 

Toàn cảnh đại hội

 

Đại hội là ngày hội lớn của thanh niên thành phố nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2014-2019, đề ra nhưng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2019-2024 và những giải pháp hiệu quả cho công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên; Đại hội của sự đoàn kết, sáng tạo, đem sức trẻ và trí tuệ đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo bệ Tổ quốc, xây dựng thành phố Thái Nguyên giàu đẹp văn minh.

Nhiệm kỳ 2014-2019, các cấp Hội toàn thành phố đã cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam thành phố lần thứ IV. Phương thức và hình thức tổ chức hoạt động của Hội ngày càng đa dạng, sáng tạo, thiết thực, nội dung từng bước sát với nhu cầu của thanh niên và tình hình thực tiễn ở cơ sở. Trong nhiệm kỳ, đã tổ chức tiếp nhận 29 cơ sở Hội khối Doanh nghiệp; thành lập 3 Câu lạc bộ trực thuộc với 354 hội viên tham gia; kết nạp mới 5.315 hội viên (đạt: 151,2%); giới thiệu 3.437 hội viên kết nạp vào tổ chức Đoàn; tổ chức tư vấn, giới thiệu học nghề, tư vấn tuyển sinh từ thành phố tới cơ sở cho hơn 5.134 lượt hội viên tham gia; xây dựng, sửa chữa 07 nhà nhân ái, nhà tình bạn cấp thành phố, 03 công trình thanh niên cấp Trung ương, cấp tỉnh; 28 tuyến đường thắp sáng làng quê, 21 tuyến phố văn minh đô thị; giúp đỡ, cảm hóa được 121 thanh niên chậm tiến trở nên tiến bộ…

Công tác Hội và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2024 được Hội LHTN T.P Thái Nguyên đề ra với một số chỉ tiêu trọng tâm như: Hội Liên hiệp Thanh niên các xã, phường hàng năm tổ chức hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên và trang bị kiến thức khởi nghiệp cho 200 lượt hội viên, thanh niên; hỗ trợ ít nhất 2-3 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; tư vấn, hướng nghiệp, giới thiệu việc làm cho 3.000 thanh niên, trong đó ít nhất 800 thanh niên được giới thiệu việc làm ổn định; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.000 người…

Đại hội đã hiệp thương cử 27 người tham gia Ủy ban Hội LHTN T.P Thái Nguyên khóa V, nhiệm kỳ 2019-2024.

 

.

.

Đại diện tuổi trẻ của trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Đại hội

 

Đại diện thanh niên của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc có 2 đại biểu tham dự Đại hội là đồng chí Nguyễn Thị Tuyết Nhung- giảng viên khoa Nghiệp vụ Văn hóa và Du lịch; phó bí thư, UV BTV đoàn trường và đồng chí Nguyễn Thị Ánh – sinh viên lớp cao đẳng Thanh nhạc K11, UV BCH đoàn trường. Hai đồng chí đã tiếp thu tinh thần đại hội, trên cơ sở đó về triển khai thực hiện công tác Đoàn của trường, góp phần xây dựng nhà trường ngày một vững mạnh.

 


Tác giả: