Trường CĐ VHNT Việt Bắc sẵn sàng cho năm học mới 2022 – 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc sẵn sàng cho năm học mới 2022 – 2023

00:00:00 25/08/2022
6

Năm học mới bắt đầu, Trường Cao đẳng Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc đã sẵn sàng cho một năm học mới đầy hứng khởi và hiệu quả. 

Sáng ngày 16/8/2022, Nhà trường nhộn nhịp chào đón Tân HSSV năm 2022. Sau 2 ngày tiếp đón, gần 200 HSSV đến trường nhận lớp, thầy cô chủ nhiệm để sẵn sàng cho năm học mới 2022-2023. Bước vào học tuần sinh hoạt chính trị công dân đầu năm, theo kế hoạch đào tạo của trường. Bắt đầu từ ngày 22/8/2022, các lớp ổn định bước vào năm học mới.Ngày 19/8, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chỉ thị số 1112 /CT-BGDĐT về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2022-2023. Theo đó, năm học 2022 – 2023, ngành Giáo dục tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2021 – 2025; Nghị quyết của Chính phủ về Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các nghị quyết, kết luận của Đảng, Quốc hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về giáo dục và đào tạo.Trên cơ sở những kết quả đã đạt được và khắc phục tồn tại, hạn chế trong năm học 2021-2022, ngành Giáo dục xác định chủ đề năm học 2022-2023 là “Đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, đổi mới sáng tạo, củng cố, nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục và đào tạo”. Năm học 2022-2023, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển giáo dục và đào tạo; rà soát, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật theo chức năng quản lý nhà nước của Bộ; triển khai nghiên cứu xây dựng Luật Nhà giáo, Luật Học tập suốt đời.Năm học mới bắt đầu, với những quyết tâm cao Tập thể Thầy, Trò Nhà trường sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học đã đề ra. Chúc cho Nhà trường có một năm học mới thành công.Tác giả: