Trường CĐ VHNT Việt Bắc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết ĐẠi hội XIII của Đảng

Trường CĐ VHNT Việt Bắc nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết ĐẠi hội XIII của Đảng

00:00:00 11/07/2021
7

Trong 2 ngày (09 và 10/7/2021), Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chủ trì Hội nghị.

Thực hiện Kế hoạch số 16-KH/TU ngày 30/3/2021 của Thành ủy Thái Nguyên về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, trong 2 ngày (09 và 10/7/2021), Đảng ủy Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng; cùng các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Giám hiệu và toàn thể đảng viên, cán bộ công nhân viên chức của Nhà trường.

Trước diễn biến tình hình phức tạp dịch bệnh Covid-19, để bảo đảm an toàn trong phòng chống dịch, Hội nghị được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ, chấp hành nghiêm quy định 5K của Bộ Y tế. Trong thời gian 2 ngày, Hội nghị tập trung nghiên cứu, học tập, quán triệt các chuyên đề: Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về giáo dục – đào tạo và về phát triển văn hóa nghệ thuật.

 

.

Thông qua Hội nghị giúp đội ngũ đảng viên, cán bộ công nhân viên chức Nhà trường nắm vững những nội dung cốt lõi trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; từ đó nêu cao ý thức trách nhiệm, tạo sự chuyển biến, thống nhất cao trong nhận thức tư tưởng và hành động, làm cơ sở để triển khai thực hiện ở phòng, khoa mình.

Đồng chí Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường đã thông qua dự thảo Chương trình hành động của cấp ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự thảo Chương trình hành động đã được thảo luận kỹ, dân chủ trong Ban Chấp hành Đảng bộ; thể hiện quyết tâm dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đổi mới sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn, thử thách và quyết liệt trong hành động vì lợi ích chung”. Ngay sau Hội nghị, đồng chí Bí thư Đảng ủy xây dựng kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; cán bộ, đảng viên tham gia học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết sẽ viết bài thu hoạch cá nhân.

Bài thu hoạch của cán bộ, đảng viên cần bám sát nội dung của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng để phân tích, làm rõ nhận thức sâu sắc nhất của bản thân về những vấn đề cơ bản, những nội dung mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Từ những nội dung đã được nghiên cứu, học tập, quán triệt, mỗi cá nhân liên hệ thực tiễn để xây dựng kế hoạch/chương trình hành động thực hiện Nghị quyết trên cơ sở vận dụng các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; đồng thời phải bám sát Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Nhà trường lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Kế hoạch/chương trình hành động của cá nhân cần có tính chiến đấu cao, thể hiện ý chí, quyết tâm khát vọng vươn lên và có giải pháp thực hiện đảm bảo khả thi, hiệu quả. Ngoài ra, cần đề xuất, kiến nghị đối với cấp uỷ cấp trên để tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu các cấp.

    Kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường yêu cầu các chi bộ, đơn vị tiếp tục triển khai học tập, tuyên truyền trong cán bộ, viên chức, lao động và toàn thể HSSV về quan điểm, phương châm và nội dung cơ bản Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cũng như Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Các chi bộ tập trung xây dựng Chương trình hành động một cách cụ thể, sát thực, có tính khả thi; triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả, đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống, vào quá trình tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ, Nhà trường, của từng phòng, khoa chuyên môn góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.


Tác giả: