Trường CĐ VHNT Việt Bắc ký giao ước thi đua năm 2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc ký giao ước thi đua năm 2023

00:00:00 09/05/2023
3

Dự Hội nghị có ông Bùi Tất Hiếu – Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội – trường trưởng khối; Ông Lương Xuân Thành – Hiệu trưởng trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh – Trường Phó khối; Ông Nguyễn Doãn Thành – Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang và đại diện lãnh đạo các Trường trong khối.
Phát biểu tại Hội nghị, bà ông Bùi Tất Hiếu, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội bày tỏ vinh dự được lãnh đạo Bộ VHTTDL phân công là Khối trưởng và Trường Cao Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh là Khối phó Khối thi đua các trường Cao đẳng, Trung cấp thuộc Bộ.
Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-BVHTTDL ngày 3/1/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc Phê duyệt “Nội dung phong trào thi đua yêu nước của Ngành VHTTDL” năm 2023, Bộ VHTTDL đã tổ chức phát động phong trào thi đua năm tới toàn thể công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị với chủ đề: Chủ động, sáng tạo, linh hoạt, quyết liệt, hiệu quả.
Năm 2023 cũng là năm triển khai xây dựng môi trường văn hóa cơ sở giai đoạn 2023-2025 theo Quyết định số 432/QĐ-BVHTTDL ngày 1/3/2023 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL. Trong đó, cụ thể hóa các nhiệm vụ của Bộ VHTTDL được phân công theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc và Chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030 (ban hành theo Quyết định số 1909/QĐ-TTg ngày 12/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ), giai đoạn 2023 – 2025 tập trung về xây dựng môi trường văn hóa cơ sở. Và phát động chương trình công tác năm 2023 của Bộ trưởng tại Quyết định số 95/QĐ-BVHTTDL ngày 18/1/2023.
Với vai trò là Khối trưởng, Khối phó Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp, Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội và Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí minh đã đã cụ thể hóa các nhiệm vụ vào Dự thảo Giao ước thi đua đầu năm gửi tới các đơn vị kèm Quy chế hoạt động của khối.
Tại Hội nghị, ông Lương Xuân Thành đã trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động và Bản Giao ước thi đua của khối.
Theo đó, mục đích yêu cầu của giao ước thi đua đó là thông qua phong trào thi đua nhằm quán triệt, động viên công chức, viên chức, và người lao động trong Khối hiểu rõ ý nghĩ của phong trào thi đua yêu nước, giữ vững và nêu cao truyền thống cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc, của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Nâng cao sự phối hợp giữa các đơn vị trong Khối, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2023 của từng đơn vị; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác.

Sau khi nghe Hiệu trưởng Trường Trung cấp Múa Thành phố Hồ Chí Minh trình bày Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động và Bản Giao ước thi đua của khối, lãnh đạo các trường trong khối đã góp ý nội dung trong Dự thảo Quy chế phối hợp hoạt động và Bản Giao ước thi đua của khối để quy chế đầy đủ, chi tiết, bám sát các yêu cầu của công tác thi đua khen thưởng của Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương cũng như yêu cầu của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về phong trào thi đua của Bộ năm 2023. Tiếp đó đại diện lãnh đạo 11 đơn vị thuộc Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL đã ký Bản Cam kết giao ước thi đua của khối. Hội nghị diễn ra thành công tốt đẹp, chúc cho Khối trường có một năm đầy khởi sắc và thành công.


Tác giả: