Trường CĐ VHNT Việt Bắc hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ 1, năm học 2022-2023

Trường CĐ VHNT Việt Bắc hoàn thành tốt kỳ thi học kỳ 1, năm học 2022-2023

00:00:00 08/05/2023
4

Ngay từ đầu tháng 12, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục xây dựng và triển khai kế hoạch thi học kỳ 1 bị chu đáo, tỉ mỉ trong đó nêu rõ cán bộ chấm thi, cán bộ coi thi, thời gian và địa điểm thi chi tiết công bố cho người học được biết trước 1 tuần theo đúng quy định.
Đối với Kỳ thi học kỳ 1 này, Nhà trường nhấn mạnh tăng cường chỉ đạo đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo định hướng đánh giá năng lực, bảo đảm sự đồng bộ và góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả tổ chức Kỳ thi, phù hợp với đặc thù của từng chuyên ngành đào tạo. Chuẩn bị điều kiện để thí điểm xây dựng các ngân hàng câu hỏi theo hướng chuẩn hóa phục vụ cho kiểm tra đánh giá thường xuyên, định kỳ các môn học theo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Năm 2022 cũng là năm đầu tiên thực hiện theo quy chế đánh giá mới của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, bảo đảm kết quả thi phản ánh trung thực, khách quan, đúng trình độ, năng lực học sinh, có độ tin cậy và sự phân hóa để làm căn cứ xét học bổng theo học kỳ cho người học, điều chỉnh quá trình dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy học tại trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc.
Nhà trường hiện nay đang đào tạo gần 20 ngành, mỗi ngành mang một sắc thái riêng biệt nên việc tổ chức kỳ thi cũng cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tránh sự trùng lặp về giáo viên chấm, giáo viên coi, môn thi… và đặc biệt là từng môn có sự đánh giá khác nhau. Nên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục yêu cầu các nhà giáo xây dựng tiêu chuẩn chấm sát với năng lực của người học, phù hợp với yêu cầu thực tiễn mà vẫn tuân thủ đúng quy định của cấp trên.

Với gần 400 môn thi trải đều các lớp, kỳ thi diễn ra trong 3 tuần (2 tuần đầu tổ chức các môn đại cương và cơ sở ngành, tuần thứ 3 tập trung thi các môn chuyên môn về biểu diễn, năng khiếu và nghệ thuật). Thầy và trò đã phải tập trung tập luyện nghiêm túc để có kỳ thi đạt kết quả cao.

Qua kỳ thi, không có cán bộ, HSSV vi phạm quy chế thi. Các khâu triển khai được thực hiện đầy đủ, đúng quy trình theo kế hoạch đã xây dựng, không phát sinh các trường hợp khác. Đặc biệt trong kỳ thi này, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục bắt đầu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, chỉ đạo và tổ chức thi; thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo để bảo đảm kết nối thông tin thông suốt, chính xác, kịp thời phục vụ công tác chỉ đạo và tổ chức thi;

Trong thời gian tới, Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác thi và đánh giá; bảo đảm và kiểm định chất lượng giáo dục; thực hiện công khai bảo đảm thực tiễn, khả thi, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo. Tiếp tục đổi mới theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả các kỳ thi, cuối mỗi năm học chọn những HSSV giỏi để thực hiện báo cáo trên sân khấu.


Tác giả: