Trường CĐ VHNT Việt Bắc dự hội nghị – hội thảo tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ

Trường CĐ VHNT Việt Bắc dự hội nghị – hội thảo tổng kết phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ

00:00:00 05/12/2021
3

Sáng 3/12/2021, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tham dự Hội nghị – Hội thảo Tổng kết Phong trào thi đua đổi mới công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ (2016- 2020) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.

Tham dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Hùng – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL, đ/c Đoàn Văn Việt – Thứ trưởng bộ VHTTDL, đ/c Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường trực tiếp tại điểm cầu Hà Nội cùng hơn 90 điểm cầu là các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ VHTTDL.

 

.

 

Hội đồng khoa học trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự Hội nghị trực tuyến

 

Hội nghị được nghe  đ/c Nguyễn Thế Hùng đã báo cáo tóm tắt Phong trào thi đua trong nghiên cứu khoa học và công nghệ giai đoạn 2016 – 2020 với 100% các cơ quan, đơn vị đã tuyên truyền, phổ biến, quán triệt nội dung của quyết định đến cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên của đơn vị thông qua các hội nghị, hội thảo chuyên đề, hoặc trang thông tin điện tử. Qua đó, đã có tác dụng khơi dậy niềm say mê nghiên cứu khoa học trong cán bộ, công chức, viên chức, nhà khoa học, nghiên cứu viên thuộc đơn vị. Nhận thức về vai trò của khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đối với việc thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước, hoạt động sự nghiệp đã có sự chuyển biến nhất định; đã có thêm những đơn vị chủ trì, chủ nhiệm đề tài mới và cũng với đó là nội dung nghiên cứu ngày càng phong phú, đa dạng. Tại các cơ sở đào tạo, lãnh đạo đơn vị thường xuyên quan tâm, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, giảng viên, nghiên cứu viên tham gia vào các hoạt động khoa học và công nghệ như để bổ sung, cập nhật kiến thức: thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn chương trình, giáo trình, viết bài đăng trên tạp chí khoa học, hội thảo khoa học trong và ngoài nước… Chất lượng nghiên cứu khoa học được chú trọng và từng bước được nâng cao, kết quả nghiên cứu góp phần vào giải quyết được một số vấn đề mang tính cấp bách về quản lý được đặt ra trong các Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về văn hóa, thể thao và du lịch; nhiều nội dung nghiên cứu được bổ sung vào giáo trình giảng dạy của các trường đại học, cao đẳng.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ KHCN giai đoạn 2016 – 2020 cụ thể: Tổng số 05 đề tài độc lập cấp quốc gia; 04 Chương trình khoa học và công nghệ cấp Bộ; 120 đề tài độc lập cấp Bộ. Nhiệm vụ cấp quốc gia tăng 03 đề tài, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ tăng 02 chương trình. Tổng số tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) triển khai xây dựng tăng 72 TCVN so với giai đoạn 2011- 2015, trong đó 63 TCVN đã công bố, 38 TCVN đang hoàn thiện thủ tục để trình Bộ KHCN công bố cuối năm 2021 (dự án thực hiện 2020-2021). Công tác xây dựng TCVN cơ bản đảm bảo theo đúng tiến độ Bộ KHCN phê duyệt, đã trình công bố 63 TCVN (Du lịch: 11 TCVN, Văn hóa: 10 TCVN và Thể dục Thể thao: 42 TCVN). Việc thực hiện các dự án tăng cường tiềm lực nghiên cứu KHCN giai đoạn 2016-2020 tăng 01 dự án so với giai đoạn 2011-2015… Báo cáo tại Hội nghị cũng đã nêu một số hạn chế và nguyên nhân cũng như giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động KHCN trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Văn Hùng đã đồng tình cao với báo cáo cũng như những phát biểu bổ sung để làm rõ hơn những kết quả đạt được, đồng thời chia sẻ những khó khăn trong quá trình nghiên cứu khoa học của Bộ. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2015 lãnh đạo Bộ VHTTDL phát động phong trào thi đua này là hướng đi đúng, thể hiện quan điểm đặt khoa học và công nghệ là nhiệm vụ quốc sách theo tinh thần các Nghị quyết của Đảng, là điều kiện có tính chất tiên quyết, cần thiết để tiến hành các hoạt động khác dựa trên các luận cứ khoa học, cũng là động lực cho sự phát triển toàn vẹn. Từ đó lãnh đạo Bộ yêu cầu giao nhiệm vụ cho các đơn vị làm nhiệm vụ nghiên cứu khoa học chủ lực để cố gắng lựa chọn những đề tài có tính chuyên sâu để phục vụ cho công tác quản lý. Cụ thể hóa quan điểm của Đảng để đưa khoa học vào trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch. 

Là một cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL, nhiệm vụ NCKH là một phần trong công tác của CBGV nhà trường. Năm 2021, là một năm biến động với tình hình dịch COVID 19 diễn biến phức tạp cũng ảnh hưởng ít nhiều đến các hoạt động khoa học và công nghệ của nhà trường. Các thầy cô giáo của nhà trường đã biến nguy thành cơ. Trong thời gian nghỉ dịch các thầy cô giáo đã nghiên cứu và mạnh dạn tham gia đăng ký và được Hội đồng khoa học đào tạo nhà trường phê duyệt với nhiều nhiệm vụ khoa học và công nghệ cụ thể như sau: 01 đề tài; 05 sáng kiến kinh nghiệm; 03 giáo trình; 01 Biên soạn sách, tài liệu; 15 sáng tác các tác phẩm âm nhạc, múa, mỹ thuật….. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã được phê duyệt đều có tính thực tiễn áp dụng chung vào các hoạt động đào tạo giảng dạy của nhà trường. Giúp cho công tác đào tạo của nhà trường ngày càng nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò trong trường.

Trên tinh thần của Hội nghị, Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động trong thời gian tới với mục đích có sản phẩm khoa học cụ thể đóng góp sự nghiệp đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật và Du lịch.

 


Tác giả: