Thêm 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

Thêm 17 di tích được xếp hạng cấp quốc gia

00:00:00 12/11/2020
4

Bộ VHTTDL vừa ban hành các Quyết định xếp hạng thêm 17 di tích quốc gia trên địa bàn các tỉnh Bắc Ninh, Bình Phước, Cần Thơ, Đồng Tháp, Gia Lai, Nam Định, Thái Bình, Nghệ An, TP Hồ Chí Minh, Tuyên Quang, Quảng Ninh, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Hải Phòng.

 

.

Đình Tân Nhuận

 

Theo đó, 17 di tích được xếp hạng Di tích quốc gia lần này gồm:

1. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình, Chùa làng Rền (xã Cảnh Hưng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh).

2. Di tích lịch sử Địa điểm thảm sát ở Bù Đốp (16/3/1978) (xã Phước Thiện, huyện Bù Đốp, tỉnh Bình Phước).

3. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thạnh Hòa (phường Thốt Nốt, quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ).

4. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tân Nhuận Đông (xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp).

5. Di tích khảo cổ Rộc Tưng – Gò Đá (xã Xuân An và phường An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai).

6. Di tích lịch sử Đền Miễn Hoàn (xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

7. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Thi Liệu (xã Đại Thắng, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định).

8. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Bùi (xã Duyên Hải, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình).

9. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Tàu (xã Đông Sơn, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình).

10. Di tích lịch sử Địa điểm Cầu Cấm (xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An).

11. Di tích kiến trúc nghệ thuật Đình Thần Linh Đông (phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh).

12. Di tích kiến trúc nghệ thuật Trụ sở Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (phường Bến Nghé, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh).

13. Di tích khảo cổ Hang Núi Bút (xã Thượng Ấm, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang).

14. Di tích lịch sử Đền Xã Tắc (phường Ka Long, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh).

15. Di tích lịch sử Mộ và Nhà thờ Võ Xuân Cẩn (xã Tân Thủy và Cam Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình).

16. Di tích lịch sử Đền thờ Nguyễn Liên (xã Thanh Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

17. Di tích lịch sử Khu di tích Bạch Đằng Giang (thị trấn Minh Đức, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng)

Theo các Quyết định, Ủy ban nhân dân các cấp nơi có di tích được xếp hạng, trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình, thực hiện việc quản lý nhà nước đối với di tích theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa./.

 

 


Tác giả: