Tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên dạy văn hóa năm 2022

Tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên dạy văn hóa năm 2022

00:00:00 17/03/2022
7

Thực hiện kế hoạch đào tạo năm học 2021 – 2022 và chuẩn bị cho năm học mới 2022 – 2023, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên đã triển khai kế hoạch tập huấn bồi dưỡng cho giáo viên từ ngày 11/3/2022 đến hết ngày 25/3/2022. Đợt tập huấn này, Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã cử 11 giáo viên giảng dạy các môn khối văn hóa (gồm THCS và THPT) tham gia lớp học.

Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên năm 2022 được học theo hình thức trực tuyến, các thành viên tham gia đăng nhập vào hệ thống tập huấn giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký môn học theo đúng chuyên môn cần bồi dưỡng. Cũng giống như Chương trình tập huấn và bồi dưỡng Giáo viên các năm trước sẽ có 9 mô đun cho 19 môn học theo chương trình học dành cho giáo viên phổ thông. Theo chương trình tập huấn, mỗi giáo viên THPT và cán bộ quản lý được cấp một tài khoản cố định riêng để tập huấn. Người được tập huấn đăng nhập vào hệ thống, rồi đăng ký môn học theo chuyên môn của mình để tham gia bồi dưỡng đại trà. Giáo viên học xong mỗi mô đun sẽ nộp các bài tập cuối khóa để  chấm điểm, các giáo viên sẽ phải hoàn thành 4 mô đun trước ngày 25/3/2022.

 

.

 

GV Lê Thị Thanh Vân tham gia tại lớp tập huấn

 

Chương trình sẽ bồi dưỡng giáo viên phổ thông và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông. Toàn bộ chương trình tập huấn giáo viên 2022 sẽ tập trung xoay quanh các thông tin về chương trình phổ thông mới cùng với các thay đổi liên quan đến đánh giá, kiểm tra học sinh.

Chương trình GDPT 2018 bắt đầu áp dụng từ năm học 2020 – 2021 cho lớp 1. Còn từ năm học 2021 – 2022 với lớp 2 và lớp 6; năm học 2022 – 2023 với lớp 3, 7 và lớp 10; năm học 2023 – 2024 với lớp 4, lớp 8, lớp 11; năm học 2024 – 2025 với lớp 9 và lớp 12. Cả 9 mô đun bồi dưỡng theo chương trình GDPT 2018 cụ thể gồm:

Mô đun 1 “Hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT 2018” gồm 6 nội dung.

Mô đun 2 “Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung.

Mô đun 3 “Kiểm tra, đánh giá học sinh tiểu học/THCS/THPT theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực” gồm 4 nội dung.

Mô đun 4 “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học/THCS/THPT” 3 nội dung.

Mô đun 5 “Tư vấn và hỗ trợ học sinh tiểu học/THCS/THPT trong hoạt động giáo dục và dạy học” gồm 3 nội dung.

Mô đun 6 “Xây dựng văn hóa nhà trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung.

Mô đun 7 “Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường ở trường tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung.

Mô đun 8 “Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung.

Mô đun 9 “Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học và giáo dục học sinh tiểu học/THCS/THPT” gồm 3 nội dung.

Như vậy, Chương trình giáo dục phổ thông cụ thể hóa mục tiêu giáo dục phổ thông, giúp học sinh làm chủ kiến thức phổ thông, biết vận dụng hiệu quả kiến thức, kĩ năng đã học vào đời sống và tự học suốt đời, có định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp, biết xây dựng và phát triển hài hòa các mối quan hệ xã hội, có cá tính, nhân cách và đời sống tâm hồn phong phú, nhờ đó có được cuộc sống có ý nghĩa và đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước và nhân loại.

Với những kiến thức được cập nhật, bổ sung trong lớp học, các thầy cô giảng dạy bộ môn văn hóa sẽ đưa ngay vào bài giảng, kịp thời đưa những kiến thức mới đến người học, góp phần bảm đảm chất lượng đào tạo của nhà trường cùng với các môn chuyên môn ngày càng tốt hơn.

 


Tác giả: