Phòng Công tác Học sinh sinh viên chuẩn bị tốt công tác đầu năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác Học sinh sinh viên chuẩn bị tốt công tác đầu năm học 2022 – 2023

00:00:00 01/10/2022
9

Thực hiện Kế hoạch đào tạo của nhà trường, Học sinh – Sinh viên khóa mới và khóa cũ tập trung từ ngày 16/8/2022. Để chuẩn bị đón Học sinh – Sinh viên khóa mới và khóa cũ đến trường, Phòng Công tác HSSV đã xây dựng kế hoạch sửa chữa các thiết bị điện, nước và nội thất trong phòng ở để đảm bảo cho điều kiện sinh hoạt của Học sinh – sinh viên được tốt nhất.


Đội cờ đỏ ở ký túc hỗ trợ HSSV nhập học tại ký túc xá


Xây dựng kế hoạch học tập: “Tuần sinh hoạt công dân” năm học 2022 – 2023 từ ngày 17/8 đến 19/8/2022 với các nội dung: Cơ cấu tổ chức, sự hình thành phát triển của nhà trường; Nội qui, qui chế học tập; Phổ biến các chế độ chính sách, qui chế điểm rèn luyện, học bổng, học phí, các quĩ tài trợ; Phòng chống các tệ nạn xã hội xâm nhập vào học đường; Luật an toàn giao thông; Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thân thể; Phòng chống các dịch bệnh Covid – 19, đậu mùa Khỉ, cúm A. Ngoài ra còn triển khai các hoạt động của Đoàn thanh niên và phong trào thanh niên trường học, tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh. Sau đợt học 100% các lớp và Học sinh – sinh viên ký các bản cam kết, viết bài thu hoạch nộp về Phòng Công tác HSS để làm căn cứ đánh giá điểm rèn luyện học kỳ I năm học 2022-2023.

Phòng Công tác HSSV triển khai công tác đón Học sinh- Sinh viên khóa mới nhập học. Đội cờ đỏ có nhiệm vụ hướng dẫn các bạn Học sinh – Sinh viên khóa mới tiếp nhận phòng và ổn định chỗ ở. Các em được sắp xếp ở theo lớp, khoa và khóa học một cách khoa học. Tổng số Học sinh – Sinh viên mới được sắp xếp ở trong Ký túc xá là 90 HSSV.

Triển khai họp các em là trưởng phòng ở trong Ký túc xá để phổ biến, quán triệt về việc chấp hành nội qui Ký túc xá cũng như đôn đốc các bạn trong phòng thực hiện tốt nội qui, qui chế.

Niêm yết nội qui Ký túc xá, nội qui phòng chữa cháy, khung xử phạt hành chính về vi phạm sử dụng điện tại các phòng ở, nhằm nhắc nhở Học sinh – Sinh viên có ý thức trong việc chấp hành nội qui và sử dụng điện, nước.

Tiếp nhận hồ sơ Học sinh – Sinh viên để thực hiện các chế độ chính sách: Chính sách nội trú, miễn giảm học phí, triển khai khai làm thẻ Học sinh – Sinh viên và thẻ ngân hàng.

Ngày 7/9/2022 đã thực hiện cho Học sinh – Sinh viên thuộc chế độ chính sách nội trú năm tại 02 nhà ăn khu A và khu B, tổng số Học sinh – Sinh viên được hưởng chế độ là 85 em. Các em đã ký cam kết và làm đơn đề nghị cấp chính sách nội trú.

Triển khai hoạt động các Câu lạc bộ trong Kỹ túc xá vào buổi chiều các ngày trong tuần: Bóng bàn, cầu lồng, bóng chuyền hơi, thể hình tạo điều kiện cho các em rèn luyện thể chất và tinh thần.

Bổ sung thành viên đội cờ đỏ, tăng cường trực, đôn đốc, nhắc nhở các bạn chấp hành tốt nội qui. An ninh trật tự trong Ký túc xá được đảm bảo không có vụ việc vi phạm xảy ra.

Lập danh sách tập thể và các nhân được khen thưởng năm học 2021 – 2022 để tuyên dương trong Lễ khai giảng.

Phối hợp chặt chẽ với Phòng, Khoa, Đoàn thanh niên, Giáo viên chủ nhiệm, gia đình HSSV trong công tác quản lý giáo dục.

Thực hiện tổng vệ sinh khuân viên Ký túc xá vào 16h30 chiều thứ 6 hàng tuần, tạo cảnh quan, môi trường Xanh – Sạch – Đẹp tạo điều kiện cho các em yên tâm phấn đấu học tập và rèn luyện.Tác giả: