PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN BÌNH YÊN HẠNH PHÚC, SUNG TÚC VÀ THÂN THIỆN

PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HÓA VIỆT NAM VỚI KHÁT VỌNG XÂY DỰNG TỈNH THÁI NGUYÊN BÌNH YÊN HẠNH PHÚC, SUNG TÚC VÀ THÂN THIỆN

00:00:00 24/05/2023
5

PGS-TS Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì Hội thảo. Tham dự có đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại biểu các ban xây dựng Đảng Trung ương; 40 văn nghệ sĩ tiêu biểu; các nhóm tác giả, tác giả đoạt giải thưởng sáng tác; một số nhà khoa học và hơn 5.000 đại biểu tại 195 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.
Đây là hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực, kỷ niệm 133 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023) và kỷ niệm 80 năm ra đời Đề cương về văn hóa Việt Nam (1943 – 2023). Sự kiện cũng góp phần làm sáng tỏ ý nghĩa và giá trị lý luận, thực tiễn của Đề cương về văn hóa Việt Nam; khẳng định Đảng bộ, chính quyền, văn nghệ sĩ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy để đưa Thái Nguyên phát triển nhanh, toàn diện, bền vững…
Phát biểu tại Hội thảo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Nguyễn Thanh Hải khẳng định: quá trình vận dụng, kế thừa, phát huy, phát triển các giá trị cốt lõi của Đề cương tại tỉnh Thái Nguyên chính là tiền đề tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu khai mạc Hội thảo
Hội thảo đã nhận được 23 tham luận của các nhà nghiên cứu khoa học, trong số đó có những tham luận rất tâm huyết và ấn tượng được trình bày như: 
“Đề cương về văn hóa Việt Nam” năm 1943 – Nền tảng quan trọng cho việc xây dựng Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050, của PGS.TS, KTS Trần Trọng Hanh nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.
– “ Phát huy giá trị “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943 với vấn đề phát triển đội ngũ văn nghệ sĩ Thái Nguyên góp phần thực hiện công tác tư tưởng, văn hóa của Đảng bộ tỉnh qua từng giai đoạn lịch sử của nhà thơ Nguyễn Thúy Quỳnh, Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên.
 – “Tiềm năng, lợi thế, nguồn lực để xây dựng tỉnh Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc, thân thiện – Nhìn từ “Đề cương về Văn hóa Việt Nam” năm 1943, của PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam…
– 80 năm thực hiện “Đề cương văn hóa Việt Nam” trên quê hương Thái Nguyên – Thủ đô kháng chiến năm xưa. Nguyên bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin và Truyền thông. Lê Doãn Hợp.
Giá trị của các tham luận đã đề cập và đều khẳng định: các giá trị mang tính cương lĩnh của Đề cương về văn hóa Việt Nam vẫn vẹn nguyên giá trị. Dưới ánh sáng của Đề cương – Đảng, Nhà nước, Nhân dân ta, trong đó có đội ngũ văn nghệ sĩ đã dày công xây dựng nền văn hóa mới, đạt được những thành tựu to lớn, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, những giá trị bền vững và kết quả việc vận dụng Đề cương về văn hóa Việt Nam trong xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam nói chung và Thái Nguyên nói riêng qua các giai đoạn lịch sử để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội, là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển kinh tế nhanh và bền vững.
Tại nội dung chương trình trao giải thưởng, Ban Tổ chức đã  khen thưởng, trao tặng giấy chứng nhận cho các tập thể, cá nhân có tác phẩm đoạt giải thưởng Sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật và báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 – 2025 (giai đoạn 1). Trong số 21 giải thưởng có 1 giải A, 5 giải B, 10 giải C và 15 giải Khuyến khích, vinh dự và tự hào trong lễ nhận giải có nhạc sỹ NGƯT. Đỗ Quang Đại với cương vị là phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh nhân giải B tập thể với chương trình “Hoa Núi”, giảng viên Vũ Văn Lực đạt giải KK với tác phẩm âm nhạc “Núi rừng bừng sáng”.

Nhạc sỹ, NGƯT. Đỗ Quang Đại phó chủ tịch Hội VHNT tỉnh nhân giải B tập thể với chương trình “Hoa Núi”

Cùng trong chương trình, tỉnh Thái Nguyên đã vinh danh, tặng quà cho 40 đại biểu văn nghệ sĩ tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên. Đây là phần thưởng rất kịp thời để các văn nghệ sĩ có thêm động lực, đóng góp tích cực và đạt thành tích cao trong hoạt động văn học nghệ thuật, trong đó Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc có 5 cán bộ giảng viên cũng được tuyên dương tại buổi lễ.

Hy vọng qua chương trình này tinh thần tôn vinh văn hóa sẽ tiếp tục được lan tỏa, để người Thái Nguyên có quyền tự hào, tin tưởng, trên hành trình hướng đến một tương lai Thái Nguyên sẽ là một Thái Nguyên bình yên, hạnh phúc, sung túc và thân thiện.


Tác giả: