Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

Phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV

00:00:00 25/11/2020
3

Sáng 18/11, tại Hà Nội, Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi sáng tác tranh cổ động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Lương Đức Thắng, Phó Cục trưởng Cục Văn hóa cơ sở cho biết, cuộc thi nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bầu cử, quyền và trách nhiệm của công dân đối với quê hương, đất nước, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội; kiên quyết đấu tranh hiệu quả với những âm mưu chống phá chế độ, cản trở sự nghiệp đổi mới của đất nước và nhân dân ta.

 

.

 

Tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ. Làm cho mọi công dân nắm vững quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm trong việc xây dựng nhà nước trong sạch, vững mạnh, có hiệu lực, hiệu quả, tham gia tự giác, tích cực, chủ động để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân về ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng nhân dân trong bộ máy nhà nước…

Theo thể lệ cuộc thi, đối tượng tham gia dự thi là các họa sĩ chuyên và không chuyên, công dân và người Việt Nam định cư ở nước ngoài.

Các tác phẩm dự thi được thể hiện trên khổ giấy kích thước 54cm x 79cm; là những sáng tác trong thời gian gần đây, chưa gửi tham gia các cuộc thi khác và chưa được phổ biến dưới bất kỳ hình thức nào. Mỗi tác giả có thể gửi một hoặc nhiều tác phẩm tham dự cuộc thi.

Ban Tổ chức nhận tác phẩm dự thi theo 2 hình thức: Gửi qua thư điện tử (địa chỉ email phongttcd.vhcs@gmail.com) với file dạng kỹ thuật số, định dạng JPG đảm bảo in kích thước 54cm x 79cm trở lên, chất lượng rõ nét, dung lượng từ 5Mb-12Mb, độ phân giải 300dpi kèm thông tin về tác giả. Và gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện đến địa chỉ: Phòng Tuyên truyền cổ động, Cục Văn hóa cơ sở, số 86A, ngõ Lê Văn Hưu 3, phường Ngô Thì Nhậm, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Các tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm của mình.

Hạn cuối nhận tác phẩm dự thi đến hết ngày 31/12/2020. Dự kiến Lễ tổng kết và trao thưởng được tổ chức vào tháng 5/2021.

 



Tác giả: