Nhiều khởi sắc mới trong công tác NCKH năm 2022

Nhiều khởi sắc mới trong công tác NCKH năm 2022

00:00:00 08/05/2023
6

Việc thực hiện đồng bộ các quy chế, quy định trong công tác tổ chức, quản lý hoạt động KH&CN với cơ chế chính sách phù hợp và sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, giảng viên Nhà trường, hoạt động NCKH đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Năm 2022, Nhà trường đã triển khai thực hiện 23 nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở. Nhìn chung, các nhiệm vụ đã bám sát hơn các nhiệm vụ trọng tâm của Nhà trường, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra và đã góp phần nâng cao các hoạt động của trường. Một số nhiệm vụ được nghiệm thu, đưa vào sử dụng đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần cung cấp thêm cơ sở lý luận và thực tiễn, bổ sung thêm hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo của Nhà trường. Bên cạnh đó, công tác quản lý khoa học được phòng chức năng thực hiện bài bản, ngày càng đi vào chuyên nghiệp, bảo đảm đúng quy định pháp luật.
Với đặc thù đào tạo của trường đa ngành nghề gồm: âm nhạc, múa, mỹ thuật, du lịch,… nên các lĩnh vực nghiên cứu khoa học của trường cũng rất đa dạng và phong phú phù hợp với các lĩnh vực hoạt động, Nhà trường có những quy định hoạt động nghiên cứu khoa học riêng nhằm khuyến khích nhà giáo sáng tạo theo đúng chuyên ngành của mình.
Song song với những đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, biên soạn giáo trình, tài liệu tham khảo, những bài báo đăng ở các tạp chí trong và ngoài nước, báo cáo hội thảo từ trung ương tới địa phương, xây dựng các chương trình, đề án, dự án, văn bản quy phạm pháp luật, tin bài trên trang thông tin điện tử của trường,…  thì sức sáng tạo của các nhà giáo được thể hiện qua các tác phẩm nghệ thuật, được hội đồng chuyên môn cấp trung ương, tỉnh, thành phố, nhà trường phê duyệt công nhận bao gồm: các tác phẩm múa, âm nhạc, mỹ thuật. Những tác phẩm ấy góp phần rất lớn trong các hội thi, triển lãm cấp Bộ, Tỉnh, Ngành, phục vụ các nhiệm vụ chính trị giao cho.
Có được kết quả đó là công sức, là trí tuệ của tập thể sư phạm Nhà trường, sự quan tâm, chỉ đạo và tạo điều kiện của Đảng uỷ, Ban Giám hiệu. Tuy nhiên,những kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế và nhu cầu phát triển của trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

Để nghiên cứu khoa học thực sự là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của nhà giáo và phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, chúng ta tin tưởng rằng với nền tảng kiến thức tốt, sự năng động, sáng tạo, bước sang năm 2023 hoạt động KH&CN của trường sẽ có những khởi sắc mới, hoàn thành vượt mức những chỉ tiêu đề ra.


Tác giả: