Khoa Mỹ thuật đón đoàn thực tập Sư phạm của trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

Khoa Mỹ thuật đón đoàn thực tập Sư phạm của trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam

00:00:00 31/10/2019
7

Trong tháng 10 vừa qua Khoa Mỹ thuật trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc tiếp nhận đoàn thực tập sư phạm của lớp sư phạm mỹ thuật K19 trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam về  thực tập tại trường Cao đẳng Văn hóa – Nghệ thuật Việt Bắc. Thời gian từ ngày 07/10/2019 đến ngày 01/11/2019.

 

 

 

Đây là một hoạt động thường kỳ trong trong công tác đào tạo giáo viên nghệ thuật của trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam. Trong rất nhiều năm qua, trường Đại học Mỹ thuật Việt Nam luôn lựa chọn trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật để trao gửi các thế hệ sinh viên chuyên ngành Sư phạm Mỹ thuật đến thực tập nhằm hoàn thiện các kỹ năng sư phạm cũng như trải nghiệm thực tế công tác giáo dục nghệ thuật.

Có thể thấy hiện nay trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đang trong giai đoạn chuyển giao thay đổi ngành học. Với những khó khăn nhất định nhưng nhìn chung trường CĐVHNT Việt Bắc – Khoa Mỹ thuật;  đã tạo mọi điều kiện tốt nhất hướng dẫn cho đoàn thực tập. Nhà trường có các thiết bị phục vụ giảng dạy tương đối đầy đủ, phần nào đáp ứng yêu cầu cho các giáo sinh thực hành bài giảng trên lớp cũng như làm công tác chủ nhiệm và các hoạt động ngoại khóa.

Sau 04 tuần thực tập các giáo sinh đã được tham gia vào rất nhiều hoạt động như: giảng dạy, chủ nhiệm và các hoạt động ngoại khóa. Khóa học này các giáo sinh chuẩn bị bài giảng chu đáo, đảm bảo yêu cầu về thời gian. Chuẩn bị phương tiện và đồ dùng dạy học đầy đủ, nhiều giáo sinh có khả năng áp dụng phương tiện dạy học hiện đại vào bài giảng. Các tiết dạy trên lớp luôn đảm bảo đúng kiến thức, đúng phương pháp đặc trưng của bộ môn, giảng viên hướng dẫn luôn khuyến khích và định hướng giáo sinh áp dụng phương pháp dạy học tích cực vào các bài giảng nên trong quá trình thực tập đã có nhiều tiết dạy thành công; trong đó đã có những giờ dạy giáo sinh làm chủ nội dung bài giảng, không khí giờ học sôi nổi, vận dụng phương pháp linh hoạt, sáng tạo, học sinh hứng thú học tập.

 

 

 

Ngoài các nội dung về giảng dạy, chủ nhiệm các giáo sinh cũng tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa khác,  giúp giáo sinh thâm nhập thực tế, biết cách điều hành, chỉ đạo một tập thể học sinh, sinh viên, góp phần củng cố và nâng cao khả năng đứng lớp cũng như sự tự tin và bản lĩnh nghề nghiệp. Sau 4 tuần đã hoàn thành chương trình thực tập theo đúng kế hoạch và yêu cầu của trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam đề ra.

 


Tác giả: