Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức tìm hiểu và thực hành về văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số

Khai giảng Lớp bồi dưỡng cho công chức, viên chức tìm hiểu và thực hành về văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số

00:00:00 05/11/2020
10

Thực hiện Theo quyết định số 576/QĐ-UBDT ngày 07/10/2020 của Ủy ban Dân tộc về việc Ban hành Kế hoạch tổ chức lớp Bồi dưỡng cho công chức, viên chức tìm hiểu và thực hành về văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số. Sáng 04/11/2020, Vụ tổ chức cán bộ, Ủy ban Dân tộc của Chính phủ phối hợp với Trưởng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, tổ chức Lớp bồi dưỡng về văn hóa nghệ thuật các dân tộc thiểu số cho các đồng chí là công chức, viên chức các Vụ đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc.

Dự Lễ khai giảng, về phía Ủy ban Dân Tộc có Ông Lý Bình Huy –  Phó  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Trưởng ban tổ chức lớp học; Về phía Ban Dân Tộc Tỉnh Thái Nguyên có Ông Hoàng Phong – Phó trưởng Ban Dân tộc cùng các đồng chí chuyên viên; Về phía trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc có NGƯT. Đỗ Quang Đại – Hiệu trưởng, các đồng chí trong Ban giám hiệu cùng các đồng chí lãnh đạo phòng, khoa và các giảng viên tham gia giảng dạy lớp học. Tham dự lớp bồi dưỡng có 25 học viên là các đồng chí  công chức, viên chức các vụ đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc (trong đó có 02 đồng chí lãnh đạo cấp Vụ, 03 đồng chí lãnh đạo cấp Phòng, 20 đồng chí là công chức, viên chức các Vụ, đơn vị trực thuộc).

 

.

 

NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại phát biểu chúc mừng lớp học

 

Sau khi thông qua mục đích, ý nghĩa của việc tổ chức lớp học và giới thiệu đại biểu và thông qua chương trình, Ông Lý Bình Huy – Phó  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Trưởng ban tổ chức lớp đã nhấn mạnh: “Lớp học nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm của công chức, viên chức trong việc tìm hiểu các giá trị văn hóa dân tộc thiểu số, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu các chính sách đặc thù về bảo tồn và phát huy các yếu tố của các dân tộc thiểu số. Thông qua lớp học, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, công chức, viên chức các Vụ trực thuộc Ủy ban Dân tộc có dịp cập nhật, chuẩn hóa những kiến thức, phương pháp, kỹ năng lãnh đạo, quản lý và chuyên môn cần thiết, qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị” và tuyên bố khai mạc lớp học.

Tiếp theo chương trình, NGƯT. Đỗ Quang Đại – Hiệu trưởng trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc lên có vài lời phát biểu và cảm ơn lãnh đạo Ủy ban Dân tộc đã tin tưởng và lựa chọn trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc là nơi tổ chức lớp học bồi dưỡng và đồng thời mời các giảng viên chuyên ngành lên các chuyên đề cho các đồng chí  công chức, viên chức các vụ đơn vị trực thuộc Ủy ban Dân tộc, đây cũng là niềm vinh dự đối với nhà trường. Sau lời phát biểu của NGƯT. Đỗ Quang Đại, Ông Lý Bình Huy –  Phó  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Trưởng ban tổ chức lớp học lên đáp từ và có món quà kỷ niệm tới nhà trường.

Thời gian tổ chức diễn ra trong 03 ngày từ 04/11 đến 06/11/2020. Tại lớp bồi dưỡng, các học viên được nghiên cứu 06 chuyên đề gồm cả lý thuyết và thực hành. Nội dung chính của các chuyên đề học tập là giới thiệu giá trị văn hóa dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy các yếu tố của các dân tộc thiểu số; Tìm hiểu một số các làn điệu bài hát dân ca dân tộc Tày, Nùng, Mông, Dao miền núi Việt Bắc và các điệu múa dân gian các dân tộc Việt Nam.

Để lớp bồi dưỡng bồi dưỡng đạt hiệu quả cao, Ông Lý Bình Huy –  Phó  Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ – Trưởng ban tổ chức lớp học đề nghị các học viên nêu cao ý thức trách nhiệm, tuân thủ kỷ cương, kỷ luật lớp học; khắc phục khó khăn, sắp xếp công việc và thời gian một cách hợp lý ở cơ quan, đơn vị để tập trung cao cho học tập; tiếp thu những kiến thức được truyền đạt và vận dụng lý luận vào thực tiễn, góp phần thực hiện tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

 


Tác giả: