Kết thúc huấn luyện tự vệ năm 2019 tại trường CĐ VHNT Việt Bắc

Kết thúc huấn luyện tự vệ năm 2019 tại trường CĐ VHNT Việt Bắc

00:00:00 19/08/2019
3

Sáng ngày 20/8, Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố Thái Nguyên tổ chức kiểm tra chất lượng huấn luyện tự vệ và bắn đạn thật đối với 13 chiến sĩ là dân quân tự vệ của Nhà trường tại Trường Bắn xã Tân Cương, Thành phố Thái Nguyên.

Trong thời gian 08 ngày huấn luyện, các chiến sĩ đã được huấn luyện tập trung vào các nội dung, kiến thức:

– Công tác chính trị tư tưởng trong lực lượng dân quân tự vệ;

– Công tác quốc phòng, quân sự địa phương ở cơ sở trong tình hình mới;

– Công tác chính trị trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ dân tộc, tôn giáo và đấu tranh địch lợi dụng vấn đề tôn giáo, dân tộc chống phá cách mạng Việt Nam ở cơ sở;

– Các động tác trong điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, kỹ thuật ném lựu đạn;

– Chiến thuật Tiểu đội dân quân tự vệ chiến đấu bảo vệ mục tiêu, các tư thế vận động trên chiến trường, kỷ thuật ngắm bắn đối với súng tiểu liên AK…

 

 

Kết thúc đợt huấn luyện BCHQS thành phố đã tổ chức kiểm tra bắn đạn thật với bài 1b bắn mục tiêu cố định ban ngày ở 3 tư thế: nằm, quỳ, đứng với mục đích kiểm tra nhằm đánh giá kết quả qua những ngày huấn luyện tại Nhà trường; kiểm tra khả năng sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị đã được huấn luyện để từng bước nâng cao trình độ, sẵn sàng chiến đấu của cán bộ, chiến sĩ trong mọi tình huống; đồng thời, rút ra kinh nghiệm, phương pháp huấn luyện tối ưu của từng bài bắn để đạt hiệu quả cao hơn trong quá trình huấn luyện tiếp theo.

 Qua kiểm tra các nội dung và bắn đạn thật đã có 100% học viên đạt yêu cầu, cụ thể: 12 chiến sĩ bắn 1 tư thế có 02 chiến sĩ đạt loại giỏi, 04 chiến sĩ đạt loại khá, 06 chiến sĩ đạt yêu cầu; 01 chiến sĩ bắn 3 tư thế và đạt yêu cầu.

Quá trình kiểm tra yêu cầu các chiến sĩ dân quân tự vệ biết kết hợp thành thạo yếu lĩnh động tác ở các tư thế, thực hiện bắn nhanh, chính xác. Hành động sát với thực tế chiến đấu, vận dụng linh hoạt sáng tạo các loại địa hình, địa vật.

Phát biểu bế mạc đợt huấn luyện, lãnh đạo BCHQS thành phố đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các chiến sỹ dân quân tự vệ nhà trường đã đạt được trong đợt huấn luyện vừa qua, thực hiện nghiêm chỉnh lệnh huấn luyện, bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người, trang thiết bị, phương tiện trong suốt thời gian huấn luyện. Đồng thời quán triệt các chiến sỹ sau đợt huấn luyện này cần tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm hơn nữa, vận dụng linh hoạt các kiến thức đã học vào công tác dân quân biển ở địa phương một cách phù hợp, hiệu quả. Trên cơ sở đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các phong trào thi đua quyết thắng, chung sức giữ gìn an ninh trật tự tại nhà trường.

 


Tác giả: