Hơn 160 cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

Hơn 160 cán bộ tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác văn thư, lưu trữ

00:00:00 28/10/2023
8

          Phát biểu khai mạc Hội nghị, ông Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL cho biết: Trong những năm qua, nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ phụ trách công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước, với chức năng, niệm vụ được giao, Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho Lãnh đạo Bộ chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc, bài bản nhiệm vụ này. Ông Ngọc đã nhấn mạnh vị trí, tầm quan trọng của công tác văn thư, lưu trữ trong giai đoạn hiện nay. Vì thế người làm văn thư, lưu trữ ngày càng phải nâng cao trình độ, kịp thời nắm bắt các văn bản mới, đồng thời tiếp tục nghiên cứu, học hỏi kiến thức để có thể tham mưu, phục vụ tốt công tác văn thư, lưu trữ tại cơ quan, tổ chức nơi công tác.
          Tại lớp tập huấn, các học viên được nghe Thạc sĩ Nguyễn Anh Thư, Chuyên viên chính, Cục Văn thư – Lưu trữ nhà nước triển khai các quy định của nhà nước về văn thư và lưu trữ tài liệu điện tử. Trên cơ sở Luật Lưu trữ năm 2011; Luật bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2020; Nghị định 30/2020 của Chính phủ về công tác văn thư, lưu trữ; đặc biệt là các văn bản mới như: Thông tư số 10/2022/TT-BNV ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nội vụ quy định thời hạn bảo quản tài liệu; Thông tư số 02/2023/TT-BNV ngày 23 tháng 3 năm 2023 của Bộ Nội vụ quy định chế độ báo cáo thống kê ngành nội vụ. Chính vì vậy công tác văn thư, lưu trữ và bảo vệ bí mật Nhà nước của Bộ đã từng bước đi vào nền nếp, tỉ lệ sai sót trong công tác này đã giảm nhiều so với những năm trước đây, đặc biệt nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ ngày càng được nâng lên, chất lượng tham mưu ngày càng tốt lên.

Ông Nguyễn Hữu Ngọc – Phó Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL phát biểu khai mạc Hội nghị
        Buổi chiều cùng ngày báo cáo viên của Cục An ninh chính trị nội bộ, Bộ Công an đã phổ biến Quyết định số 1285 ngày 25/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và Quyết định 485 ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan nhà nước giai đoạn 2020 – 2025”, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền, quán triệt, học tập nghiên cứu kỹ lưỡng về các văn bản quy phạm pháp luật này. Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác văn thư, lưu trữ, nhất là công tác bảo vệ bí mật nhà nước trên bình diện quốc gia, cũng như trong phạm vi của Bộ và Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong quá trình triển khai vẫn còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế. Tình trạng vi phạm những quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước vẫn còn diễn ra phức tạp ở nhiều cấp độ khác nhau; phổ biến là vi phạm thực hiện công tác lưu trữ tài liệu, biểu hiện rõ nhất đó là: Việc xác định mức độ mật; thống kê, lưu giữ bản sao; sao chụp tài liệu bí mật Nhà nước; sử dụng máy tính và các thiết bị trong soạn thảo, lưu giữ, truyền đưa bí mật Nhà nước.
        Trong thời gian diễn ra tập huấn, các học viên và giảng viên đã cùng thảo luận, trao đổi về những thuận lợi, khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác văn thư, lưu trữ cũng như công tác lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ vào lưu trữ cơ quan; công tác bảo mật tài liệu, quản lí tài liệu mật ở một số cơ quan, đơn vị. Từ đó vận dụng vào thực hiện nhiệm vụ chính trị, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chuyên môn, nghiệp vụ, góp phần xây dựng hệ thống chính trị, chính quyền vững mạnh, phát triển kinh tế – xã hội tại địa phương.
        Tham dự chương trình tập huấn lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc đã cử đồng chí Phạm Quốc Khánh – Phó trưởng phòng HCTH và đồng chí Nguyễn Thị Cúc Phượng, phụ trách công tác Văn thư của trường tham dự lớp tập huấn.
        Với 2 ngày làm việc, các học viên đã tập trung trao đổi, kết hợp nghiên cứu tài liệu với phần nghe thuyết trình của Báo cáo viên để nắm vững, nắm chắc những kiến thức mới, kỹ năng mới, quy định mới nhất về triển khai thực hiện công tác này. Những kiến thức mới được trang bị sẽ đồng hành cùng học viên trong suốt quá trình làm việc tạo tiền đề cho sự phát triển thông tin điện tử một cách nhanh chóng, thuận tiện và an toàn nhất là trên không gian mạng.


Tác giả: