Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của các cơ sở đào tạo thuộc VHTTDL

Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của các cơ sở đào tạo thuộc VHTTDL

00:00:00 18/11/2019
4

Sáng 15/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020 của các cơ sở đào tạo thuộc VHTTDL. Hội nghị do Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì.

Tham dự Hội nghị có đại diện Bộ Công an, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cục, vụ chức năng và lãnh đạo các cơ sở giáo dục đào tạo trực thuộc Bộ VHTTDL.

 

 

 

Bộ VHTTDL tổ chức Hội nghị nhằm tổng kết công tác đào tạo năm 2018-2019 để nhìn lại những kết quả đạt được, những hạn chế, tồn tại, khó khăn, vướng mắc để đánh giá đúng thực trạng, từ đó có những phương hướng phù hợp, nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2019-2020 để công tác đào tạo đáp ứng nhu cầu thực tiễn của nguồn nhân lực chất lượng cao cho đất nước. Báo cáo tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Đào tạo Nguyễn Thế Hùng đã tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 và trình bày kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2019-2020 đối với công tác đào tạo VHNT, TDTT và Du lịch. Trong năm học 2018-2019, công tác đào tạo đã đạt được nhiều kết quả, đáng chú ý là đã xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, Đề án; quy hoạch phát triển trường; Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên; Công tác tuyển sinh và quản lý học sinh, sinh viên; Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, gắn nhiệm vụ đào tạo với nhu cầu xã hội; Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế; Tổ chức, quản lý đào tạo và điều kiện đảm bảo chất lượng.

Hội nghị cũng đề ra các nhiệm vụ thực hiện trong năm học 2019-2020, định hướng chung là triển khai tốt công tác năm học, tiếp tục thực hiện theo chủ đề “Kỷ cương, chất lượng, hội nhập và phát triển”. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT về nhiệm vụ chủ yếu của năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục. Cùng đó là 7 nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong năm học này.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo tập trung thực hiện 11 vấn đề cụ thể:

1. Nâng cao chất lượng giáo viên, giảng viên để đảm bảo các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định đối với vị trí, đủ về số lượng, trong đó chú ý đến đội ngũ cán bộ, giáo viên, giảng viên kế cận.

2. Chú trọng đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho giáo viên, giảng viên, tăng cường cho học sinh, sinh viên về ngoại ngữ trong thời kỳ hội nhập và có các đề án đào tạo ở nước ngoài, tiếp đón chuyên gia nước ngoài đến giảng dạy.

3. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế trên nguyên tắc thiết thực, hiệu quả, ứng dụng thực tế vào công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

4. Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý học sinh sinh viên, tư vấn hướng nghiệp, liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và cơ sở sử dụng nguồn nhân lực sau khi tốt nghiệp.

5. Đẩy mạnh hoạt động tự kiểm tra, thanh tra đối với công tác tuyển sinh, thi tốt nghiệp đối với cơ sở đào tạo nhằm phát huy hiệu quả công tác quản lý, nâng cao chất lượng.

6. Rà soát, đổi mới chương trình, quy trình đào tạo, tăng cường công tác kiểm định chất lượng đào tạo, cam kết chuẩn đầu ra đảm bảo mục tiêu đào tạo đáp ứng yêu cầu đào tạo và hội nhập quốc tế.

7. Chủ động hợp tác với các đơn vị sử dụng lao động nguồn lực, doanh nghiệp; phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu xã hội bằng những nội dung, hành động cụ thể, tránh hình thức.

8. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống trong học sinh sinh viên.

9. Đổi mới đào tạo nguồn nhân lực VHTTDL trong xu hướng phát triển của cách mạng công nghiệp 4.0.

10. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các đề án của ngành VHTTDL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, trong đó chú trọng công tác đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, chuẩn bị điều kiện để cử học sinh sinh viên, giảng viên đi đào tạo ở nước ngoài.

11. Các trường được giao xây dựng chương trình đào tạo tài năng cần khẩn trương hoàn thiện gửi về Bộ trước ngày 30/11/2019 để lập các quy trình xem xét, thẩm định.

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc tham dự Hội nghị có NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại – Hiệu trưởng Nhà trường; Đ/c Lê Quang Thái – Trưởng phòng ĐT, QLKH&HTQT. Sau khi lĩnh hội nghị quyết hội nghị, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc triển khai thông qua các văn bản, hướng dẫn của Bộ về công tác đào tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020.

 


Tác giả: