Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương

Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương

11:38:23 28/05/2024
60

Chiều 15/5/2024, Đảng ủy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo. 

Hội nghị đã được nghe dự thảo báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 689-NQ/QUTW ngày 10/10/2014 của Quân ủy Trung ương về phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ - cứu nạn đến năm 2020 và những năm tiếp theo của thành phố Thái Nguyên.

Trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ - cứu nạn, thành phố đã phát huy tốt được phương châm 4 tại chỗ ở từng cơ sở địa phowng, thông tin liên lạc, hệ thống thông báo, báo động nhanh chóng, kịp thời bằng nhiều phương tiện từ đơn gairn đến hiện đại, mạng lưới giao thông cơ động thuận lợi, chi viện, ứng cứu có thể qua nhiều tuyến đường không bị ùn tắc. Hệ thống công trình, đê, kèm, cống, hồ, đập.. hàng năm được cấp trên quan tâm đầu tư tu sửa chữa, bảo đảm tính vững chắc chống được thiên tai theo thiết kế của công trình.

Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa cứu hộ - cứu nạn còn một số khó khăn như: Phương tiện bảo đảm cho phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn theo phương châm 4 tại chỗ ở từng cơ sở còn thiếu, chất lượng hạn chế.

Hội nghị cũng được nghe công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết đồng thời có được kết quả trong quá trình thực hiện, chỉ rõ hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân.

Hội nghị tập trung đề ra 05 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu sau:

1. Tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt của Quân đọi trong thực hiện nhiệm vụ ứng phó sự cố, thiên tai, thảm hoa và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục nâng cao trình độ năng lực cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

3. Công tác tham mưu cho cấp ủy, chi huy các cấp và phối hợp với các lực lượng phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

4. Chú trọng huấn luyện, diễn tập, nâng cao trình độ, khả năng xử lý các tình huống thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

5. Bảo đảm kinh phí, vật chất phục vụ công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa và tìm kiếm cứu hộ cứu nạn

Tham dự hội nghị lần này, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc cử đồng chí Phạm Quốc Khánh – Phó chỉ huy trưởng BCHQS của Nhà trường tham dự. Trên tinh thần của hội nghị, Nhà trường chuẩn bị chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình của đơn vị. Đồng thời tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư mua sắm phương tiện, trang thiết bị chuyên dụng để nâng cao khả năng cơ động; tăng cường huấn luyện, luyện tập, diễn tập ở các cấp; phát huy tinh thần “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả” trong thời gian tới.


Tác giả: Phạm Quốc Khánh - Phó Trưởng phòng HCTH