Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2019

Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2019

00:00:00 18/07/2019
3

Chiều 16/7/2019 tại Ban chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2019.

 

 

 

Tới dự Hội nghị có đại biểu Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh, Thủ trưởng các phòng: Tham mưu, Chính trị, Hậu cần, Kỹ thuật; Đại biểu các ban: Tác huấn, Quân lực, Dân quân Tự vệ/ phòng tham mưu; Đại biểu các ban: Cán bộ, Tuyên huấn/ Phòng Chính trị; Đại biểu lãnh đạo thành ủy Thái Nguyên; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên và các đ/c là Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự cơ quan, tổ chức trên địa bàn thành phố Thái Nguyên đến dự.

Nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 trên các mặt công tác và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2019, qua đó chỉ ra những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế; rút ra những nguyên nhân, bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo quá trình tổ chức thực hiện công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng cuối năm 2019 và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 2 năm 2019 được tốt hơn, Ban chỉ huy Quân sự thành phố Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ huấn luyện giai đoạn 1 năm 2019.

Với yêu cầu Hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho hội nghị bảo đảm chu đáo, chặt chẽ; tổ chức hội nghị nghiêm túc, đủ thành phần, đúng thời gian quy định, đánh giá khách quan, toàn diện và đạt hiệu quả thiết thực. Các đại biểu đã có những ý kiến tham luận chất lượng, tập trung đi sâu vào những mặt còn hạn chế, nguyên nhân khách quan, chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm; đề ra những giải pháp thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự tỉnh, Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc thực hiện đầy đủ các bước theo hướng dẫn, Ban chỉ huy quân sự nhà trường đã xây dựng kế hoạch sơ kết tại trường 6 tháng đầu năm và kế hoạch 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, Ban Chỉ huy Quân sự Nhà trường đã tham mưu cho Đảng ủy, Ban Giám hiệu ban hành đầy đủ, đồng bộ, chặt chẽ, đúng quy định các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Nhà trường duy trì nghiêm túc các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tổ chức luyện tập tốt các phương án, không ngừng nâng cao trình độ tổ chức chỉ huy, khả năng cơ động hiệp đồng; thực hiện tốt công tác dân quân tự vệ; tiếp tục quán triệt sâu sắc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng. Nắm vững, thực hiện tốt phương châm chỉ đạo các nhiệm vụ cơ bản và một số giải pháp chủ yếu của nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Cùng với đó, Nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng theo tinh thần “Anh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt – Học tốt”, khẳng định chất lượng đào tạo của Nhà trường với khu vực và cả nước.

 

 


Tác giả: