Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2023

Hội nghị báo cáo viên quý III năm 2023

00:00:00 19/09/2023
16

          Thực hiện chương trình công tác năm 2023, Liên đoàn Lao động tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị Báo cáo viên công đoàn quý III năm 2023 và Tổng kết trao giải cuộc thi sáng tạo video truyền thông công đoàn.
          Tại hội nghị, các đồng chí Báo Cáo viên công đoàn đã được trao đổi các chuyên đề: Công tác triển khai Luật Quy chế dân chủ ở cơ sở (đồng chí Nguyễn Tấn Sơn – Trưởng Ban CSPL & QHLĐ LĐLĐ tỉnh); Vị trí, vai trò, tầm quan trọng của biển, đảo Việt Nam; tình hình Biển Đông thời gian gần đây; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước ta trong đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay (Thượng tá Chu Đông Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ CHQS tỉnh); đồng thời được đồng chí Phạm Văn Quang – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh định hướng công tác truyền thông trong thời gian tới.
          Công đoàn đã phối hợp với lãnh đạo chuyên môn đồng cấp củng cố, kiện toàn và thành lập Ban Thanh tra nhân dân ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà nước, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước. Ban Thanh tra nhân dân đã xây dựng kế hoạch hoạt động hàng năm và triển khai có hiệu quả các hoạt động giám sát đúng với chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Hoạt động giám sát của Ban TTND được tập trung vào các nội dung như giám sát thực hiện quy chế chi tiêu, quy định và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở trong nội bộ cơ quan, đơn vị; thực hiện các chế độ chính sách đối với CNVCLĐ…Tuy nhiên, chất lượng hoạt động Ban TTND tại một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế, hoạt động còn hình thức. 

Các đại biểu tham dự hội nghị
          Xây dựng và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là tiền đề quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị ở mỗi cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua việc thực hiện QCDC ở cơ sở, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy được vai trò tham gia quản lý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các đơn vị và doanh nghiệp. 
          Cũng tại hội nghị, các báo cáo viên cũng được nghe về công tác truyền thông trong công tác biển, đảo Việt Nam. Nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc hiện nay đang đứng trước những khó khăn, thách thức lớn. Song, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta luôn chung sức, đồng lòng, phát huy cao độ sức mạnh tổng hợp, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, đồng thời giữ vững môi trường hòa bình, ổn định trên biển để phát triển đất nước.
          Dự hội nghị lần này, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã dự đầy đủ và lĩnh hội kiến thức để phục vụ công tác truyền thông tại Trường. Việc duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên thường xuyên theo định kỳ góp phần nâng cao trình độ nhận thức, ý thức chính trị, tác phong nghề nghiệp, nhất là khả năng ứng dụng công nghệ thông tin cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên. Bên cạnh đó, nhằm tăng cường các hoạt động giao lưu, trao đỏi, học tập kinh nghiệm lẫn nhau. Qua đó, đội ngũ báo cáo viên không ngừng được rèn luyện, củng cố, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cũng như bản lĩnh chính trị; sự kết nối, hỗ trợ của đội ngũ báo cáo viên ngày càng được phát huy, góp phần quan trọng trong việc truyền tải chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn nhà trường một cách kịp thời, nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.


Tác giả: