Hoàn tất công tác chuẩn bị thi học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

Hoàn tất công tác chuẩn bị thi học kỳ 1, năm học 2022 – 2023

00:00:00 08/05/2023
6

Công tác lập kế hoạch: Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục đã xây dựng kế hoạch triển khai được ban hành kịp thời, đủ các thông tin, dữ liệu, giúp các đơn vị liên quan chủ động trong công tác phân công, bố trí nhân lực và triển khai các công việc chuẩn bị cho kỳ thi, đặc biệt là chuẩn bị nguồn lực chấm thi. Trước kỳ thi, phòng KT&ĐBCLGD gửi danh sách cán bộ coi thi theo phân công.
Công tác lập danh sách dự thi: phòng KT&ĐBCLGD thực hiện quy trình xét điều kiện điều kiện dự thi. Ngay sau khi hoàn thành danh sách dự thi, người học được trực tiếp biết thông tin bao gồm họ tên người học đủ điều kiện dự thi và số báo danh. Loại bỏ danh sách người học đã nghỉ học theo quyết định.
Công tác tổ chức thi: Kỳ thi đã được tổ chức theo hình thức tập trung với tổng số 105 ca thi, 438 phòng thi, huy động 830 lượt cán bộ coi thi, 39 lượt cán bộ giám sát thi. Trước mỗi ca thi, thư ký tổ chức thi đều nhắc nhở, phổ biến một số điểm lưu ý trong quá trình coi thi, tổ chức bốc thăm ngẫu nhiên số phòng thi. Có 01 CBCT, 01 sinh viên  đi muộn. KHCB quên không phân công 2 CBCT. Có 01 CBCT của khoa Cơ Điện đến nhầm ca thi. Quy trình tổ chức thi đảm bảo nghiêm túc, khách quan. Địa điểm tổ chức thi tập trung tại địa điểm thuận lợi. Công tác tổ chức thi được giám sát bởi bộ phận thanh tra, cán bộ giám sát. Tuy nhiên, cán bộ coi thi còn dễ dãi trong việc thực hiện quy chế thi và lúng túng trong việc xử lý thí sinh vi phạm quy chế thi.
Công tác chấm thi: Để triển khai công tác chấm thi, phòng KT&ĐBCLGD đã lập kế hoạch về tiến độ chấm thi, thông báo về việc lập danh sách cán bộ chấm thi, tiến độ chấm thi theo từng ngày. Các giảng viên chuyên môn chấm thi đã xây dựng kế hoạch và năng lực chấm thi chi tiết. Quy trình chấm thi được thực hiện thông qua quy trình chấm 02 vòng độc lập dưới sự theo dõi của cán bộ phòng KT&ĐBCLGD.

Cơ sở vật chất phục vụ công tác thi tập trung: Từ học kỳ 1 năm học 2022 – 2023, khu vực tổ chức thi và chấm thi được quan tâm và chú trọng. Về công tác chấm thi: chấm trực tiếp tại phòng KT&ĐBCLGD nhằm đảm bảo sự giám sát trong quá trình thi.
Như vậy, công tác chuẩn bị công tác thi của phòng KT&ĐBCLGD đã được hoàn tất, sẵn sàng cho thi học kỳ 1 được diễn ra tốt đẹp.


Tác giả: