Giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương quý 3 năm 2023

Giao ban triển khai nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương quý 3 năm 2023

00:00:00 19/09/2023
12

          Tại các đơn vị, đoàn kiểm tra Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành kiểm tra toàn diện trên 4 mặt công tác quân sự, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Kết quả nổi bật, 6 tháng đầu năm 2023, các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang tỉnh đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng. Duy trì nghiêm chế độ, nền nếp xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác giáo dục chính trị, tuyển quân, giáo dục quốc phòng, an ninh cho các đối tượng đạt chất lượng tốt; hệ thống kế hoạch sẵn sàng chiến đấu được xây dựng đầy đủ; đẩy mạnh phong trào thi đua quyết thắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện theo kế hoạch, nội dung, chương trình đề ra. Hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, công tác hậu cần, kỹ thuật luôn được triển khai kịp thời, đạt kết quả tốt…

          Qua kiểm tra, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, đồng thời chỉ ra những mặt cần phải khắc phục trong thời gian tới. Yêu cầu lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tiếp tục quan tâm, làm tốt hơn nữa công tác huấn luyện, giáo dục chính trị, nâng cao bản lĩnh cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ, sẵn sàng chiến đấu cao; chuẩn bị tốt mọi mặt cho diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ dân sự cấp huyện, tỉnh đạt kết quả tốt, đảm bảo an toàn tuyệt đối. Tham gia hội thi, hội thao các cấp đạt kết quả tốt; hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự – quốc phòng địa phương năm 2023./.


Tác giả: