Gần 200 HSSV bắt đầu chương trình học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh

Gần 200 HSSV bắt đầu chương trình học tập môn giáo dục quốc phòng an ninh

00:00:00 23/03/2022
4

Căn cứ Thông tư số 10/2018/TT- BLĐTBXH ngày 26/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc quy định chương trình, tổ chức dạy học và đánh giá kết quả học tập môn học Giáo dục quốc phòng và an ninh khối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng; Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-CĐVHNTVB ngày 15/3/2022 của Hiệu trưởng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc về việc cử người học trình độ Trung cấp và Cao đẳng đi học môn Giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2020-2021; Căn cứ kết quả làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Quốc phòng tỉnh Thái Nguyên và lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc; Quyết định số 98/QĐ-CĐVHNTVB ngày 15/3/2022 của Hiệu trưởng Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc về việc cử người học trình độ Trung cấp và Cao đẳng đi học môn Giáo dục quốc phòng, an ninh năm học 2020-2021;

Sau kết quả làm việc giữa lãnh đạo Trung tâm và lãnh đạo Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc, ngày 21 tháng 3 năm 2022, hai bên đã phối hợp tổ chức đợt học Giáo dục quốc phòng cho 196 học sinh và sinh viên ở 2 trình độ Cao đẳng và Trung cấp, trong đó 179 học sinh trình độ trung cấp và 17 sinh viên trình độ cao đẳng tại Trung tâm Giáo dục quốc phòng và an ninh Đại học Thái Nguyên, xóm Nước Hai, xã Quyết Thắng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

 

.

 

Học sinh Lê Thị Thanh Huyền, lớp Ca múa nhạc K2 học online tại nhà

 

Do tình hình dịch bệnh nên Khóa học diễn ra dưới hai hình thức trực tuyến và trực tiếp, trong đó các môn học lý thuyết sẽ được thực hiện dưới hình thức trực tuyến trên nền tảng phần mềm Zoom, các buổi học thực hành sẽ được học tập trực tiếp tại Trung tâm giáo dục quốc phòng tỉnh Thái Nguyên. Với sự kết hợp hai hình thức này giúp cho người học hiện đang cách ly do dịch bệnh covid-19 cũng có thể tham gia học tập và hoàn thành khóa học dưới sự giám sát của giáo viên chủ nhiệm và cán bộ của Trung tâm giáo dục quốc phòng tỉnh Thái Nguyên và bảo đảm tính toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm bằng các hình thức phù hợp; kết hợp giữa lý luận và thực tiễn, giữa lý thuyết và thực hành; phù hợp với quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng; gắn liền với giáo dục ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần tập thể; gắn kết với giáo dục thực tế, kỹ năng thực hành và hoạt động ngoại khóa.

Các nội dung lý thuyết theo hình thức trực tuyến được bố trí đối với hệ trung cấp học từ 21-28/3/2022 và  hệ cao đẳng học từ 21-01/4/2022; Các nội dung thực hành theo hình thức trực tiếp đối với hệ trung cấp học từ 26-27/3/2022 và  hệ cao đẳng học từ 26-03/4/2022.

Kết thúc khóa học, người học sẽ phải đạt được các mục tiêu đề ra về mặt kiến thức như: Trình bày được những nội dung cơ bản về chiến lược “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam; Trình bày được những kiến thức cơ bản về xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Trình bày được một số nội dung cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Trình bày được một số nội dung cơ bản về đội ngũ đơn vị cấp tiểu đội, trung đội; tác dụng, tính năng, cấu tạo và cách thức sử dụng của một số loại vũ khí bộ binh thông thường; kỹ thuật cấp cứu chuyển thương.

 

.

 

Học sinh Vừa Thị Sại, lớp Nấu ăn K4 học online tại ký túc xá

 

Về kỹ năng, người học nhận biết được một số biểu hiện, hoạt động về “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam hiện nay; Nhận biết được trách nhiệm của tổ chức và cá nhân trong xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; Xác định được một số vấn đề cơ bản về dân tộc và tôn giáo; phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; Thực hiện đúng các động tác trong đội ngũ đơn vị; kỹ thuật sử dụng một số loại vũ khí bộ binh; cấp cứu chuyển thương

 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm: người học phải luôn có tinh thần cảnh giác cao trước những âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; chấp hành tốt mọi đường lối chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quốc phòng và an ninh; Rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, hình thành lối sống có kỷ luật, có ý thức tự giác và tác phong nhanh nhẹn trong các hoạt động; sẵn sàng tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, các hoạt động xã hội góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khóa học sẽ kết thúc vào ngày 3 tháng 4 năm 2022.

 


Tác giả: