Đổi mới sáng tạo gắn liền với khoa học và công nghệ

Đổi mới sáng tạo gắn liền với khoa học và công nghệ

00:00:00 30/08/2023
5

        Sáng ngày 29/8, tại Hội trường C6, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch – Hà Nội tổ chức Hội nghị – Hội thảo khoa học “Triển khai Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030”. Thứ trưởng Bộ VHTTDL Hoàng Đạo Cương chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có Bộ Khoa học và Công nghệ; Đại diện Lãnh đạo các Cục, Vụ thuộc Bộ; các đơn vị dự nghiệp trực thuộc Bộ và các đại biểu có tham luôn tại hội nghị có mặt đông đủ.
        Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thế Hùng – Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trưởng, Bộ VHTTDL trình bày Báo cáo Kế hoạch phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành văn hoá, thể thao và du lịch đến năm 2030, bản báo cáo cho thấy, phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch là cần thiết và là hoạt động sáng tạo, góp phần thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước của ngành. Bản báo cáo đưa ra mục tiêu tổng quát Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phấn đấu đến năm 2030, hoạt động khoa học công nghệ thực sự trở thành động lực, góp phần quan trọng trong phát triển toàn diện ngành văn hóa, thể thao và du lịch gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện phát huy sự sáng tạo, nâng cao năng suất lao động dựa vào hoạt động ứng dụng công nghệ; nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm, dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch; gia tăng số lượng, chất lượng và hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ; gắn nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KHCN&ĐMST với đào tạo phát triển nguồn nhân lực nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược quốc gia về phát triển KHCN&ĐMST đến năm 2030 và các chiến lược, kế hoạch phát triển của ngành văn hoá, thể thao và du lịch. Đồng thời báo cáo cũng đưa ra 4 mục tiêu cụ thể trong thời gian tới:  Hoàn thiện các tiêu chuẩn, hành lang pháp lý, cơ chế, chính sách để phát triển các doanh nghiệp văn hóa, thể thao và du lịch kinh doanh dựa trên nền tảng số, triển khai ứng dụng công nghệ và dịch vụ số; phát triển KHCN&ĐMST trong các ngành công nghiệp văn hóa, công nghiệp văn hóa sô: Đến năm 2030 hình thành 8 nhóm nghiên cứu chuyên sâu, nhóm chuyên gia liên ngành cho hoạt động KHCN&ĐMST lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục thể thao, du lịch, phấn đấu đến năm 2025 đạt được 5 nhóm; Phấn đấu giai đoạn từ 2023 đến năm 2030, đề xuất đưa vào thực hiện mỗi năm từ 2 đến 3 đề tài, dự án cấp quốc gia, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ; số đề tài độc lập cấp Bộ tăng 10% – 25%/năm so với năm 2022. Trong đó 100% đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, dự án xây dựng tiêu chuẩn quốc gia, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, chương trình được ứng dụng và có tác động tích cực trong thực tiễn, tăng dần tỉ lệ các công trình khoa học được công bố quốc tế và có sáng chế đăng ký bảo hộ; Hình thành sản phẩm chủ lực, dịch vụ về văn hóa, thể thao, du lịch trên nền tảng công nghệ, mang lại hiệu quả thiết thực trong phát triển ngành và hoạt động kinh tế – xã hội; phấn đấu đến năm 2025 có 3 sản phẩm, dịch vụ, đến năm 2030 có 10 sản phẩm, dịch vụ.
        Tiếp theo chương trình là phần trình bày các tham luận, tại Hội nghị có 07 tham luận được đưa ra trình bày. Các tham luận cũng như các ý kiến thảo luận đều tập trung đến định hướng công tác nghiên cứu khoa học trong văn hoá; giải pháp thúc đẩy phát triển các ngành văn hóa, thể thao và du lịch của ngành
        Sau khi lắng nghe các tham luận, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương đã kết luận Hội nghị – hội thảo và nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo phải gắn liền với các hoạt động về khoa học và công nghệ.
        Tham dự Hội nghị lần này, Trường CĐ VHNT Việt Bắc đã cử đ/c Nguyễn Thùy Dương – Phó Trưởng phòng ĐT,QLKH&HTQT của trường tham dự. Với kiến thức được cập nhật tại hội nghị hội thảo, Đ/c Dương sẽ kịp thời cập nhật những kiến thức mới, văn bản mới về vận dụng tại trường phù hợp với thực tiễn và nhiệm vụ của Nhà trường trong giai đoạn tiếp theo.


Tác giả: