ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI CÔNG TÁC HSSVLẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2022 – 2025

ĐẠI HỘI CHI BỘ KHỐI CÔNG TÁC HSSVLẦN THỨ V NHIỆM KỲ 2022 – 2025

00:00:00 28/06/2022
4

Thực hiện Kế hoạch số 03-HD/TU ngày 31/3/2022 của Thành ủy Thái Nguyên về việc  hướng dẫn Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Thực hiện kế hoạch số: 15-KH/ĐU ngày 11/4/2022 của Đảng ủy trường CĐ VHNT Việt Bắc về việc Đại hội chi bộ trực thuộc, nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường CĐ VHNT Việt Bắc, chi bộ khối Công tác HSSV tổ chức Đại hội khóa V, nhiệm kỳ 2022- 2025 vào ngày 28/6/2022. Đến dự và chỉ đạo Đại hội với sự có mặt của các đồng chí:

1. Đồng chí: Đỗ Quang Đại, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường.

2. Đồng chí: Vương Văn Chung, Phó hiệu trưởng nhà trường.

Và các đồng chí Bí thư khối Giảng viên 1, khối Giảng viên 2, khối văn phòng; đại diện Đoàn Thanh niên.

 

.

Tại đại hội đã được nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020 – 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác lần thứ V, nhiệm kỳ 2022 – 2025 của chi bộ. Báo cáo kiểm điểm, báo cáo tài chính của chi bộ, tham luận và một số ý kiến thảo luận tại đại hội.

Qua thực tiễn công tác quản lý lãnh đạo Chi bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm:

– Luôn đề cao và phát huy có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đều được phổ biến rộng rãi để HSSV và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.

– Phát huy được tinh thần trách nhiệm xây dựng Đảng của mỗi cán bộ, Đảng viên.

– Luôn coi trọng công tác xây dựng bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên, nhất là Đảng viên là HSSV và đặc biệt coi trọng sự đoàn kết gắn bó trong Đảng, trong nội bộ phòng. Đây là những vấn đề chính, trọng tâm cần được duy trì thường xuyên nhằm xây dựng Chi bộ, Phòng Công tác HSSV vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà trường giao cho.

Đại hội đã được đồng chí Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng ủy phát biểu chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới cần phát huy những ưu điểm và khắc phục những hạn chế còn tồn tại, tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong chi bộ. Tích cực học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, nghiên cứu, đổi mới công tác quản lý HSSV để đáp ứng với công việc.

Đại hội đã bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ mới gồm 02 đồng chí.

1, Đồng chí Trần Tám Thân: Bí thư

2, Đồng chí Hoàng Minh Tiến: Phó bí thư

Thay mặt các đồng chí trong chi bộ, đồng chí Trần Tám Thân xin hứa trước Đại hội sẽ đem hết khả năng, tâm huyết lãnh đạo chi bộ, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí, thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2022 – 2025.

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chi bộ khối công tác HSSV đã thành công tốt đẹp.Tác giả: