Đặc sắc chương trình văn nghệ phục vụ đại hội VIII công đoàn huyện Đồng Hỷ

Đặc sắc chương trình văn nghệ phục vụ đại hội VIII công đoàn huyện Đồng Hỷ

00:00:00 30/06/2023
12

          Theo Kế hoạch, Đại hội công đoàn cấp cơ sở được tổ chức và hoàn thành trước 31/5/2023; Đại hội công đoàn Đồng Hỷ nhiệm kỳ 2023 – 2028 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên và tổ chức công đoàn, đồng thời là nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2023. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị Đại hội công đoàn cơ sở được Ban Thường vụ LĐLĐ Đồng Hỷ quan tâm, tích cực triển khai với phương châm: “Đổi mới – Dân chủ – Đoàn kết – Phát triển”.
          Trên tinh thần đó, để cán bộ công đoàn cơ sở nắm vững quy trình và nguyên tắc tổ chức đại hội, bên cạnh việc tập huấn bồi dưỡng công tác tổ chức đại hội, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã phối hợp với Cấp ủy các cấp, các đơn vị lựa chọn 04 đơn vị (thuộc 04 khối) chỉ đạo đại hội điểm cụ thể:
          Tại Đại hội, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2018-2023 đã thảo luận, thông qua báo cáo tổng kết công đoàn nhiệm kỳ qua; rút ra những bài học kinh nghiệm, phân tích rõ tồn tại và nguyên nhân; xây dựng mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp, các chỉ tiêu phấn đấu cho nhiệm kỳ tới. Quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình mới”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vào Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp; Bên cạnh đó là tham gia ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp; tổng hợp kiến nghị của đoàn viên, người lao động về những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động và hoạt động công đoànKiểm điểm vai trò lãnh đạo của tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ qua, bầu Ban Chấp hành Công đoàn khóa mới những cán bộ tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, năng lực, trình độ, uy tín, có khả năng tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội, dám đấu tranh, bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ; nâng cao uy tín, vị thế của tổ chức công đoàn trong tình hình mớibầu đại biểu đi dự Đại hội công đoàn cấp trên; Đại hội cũng đổi mới nội dung, hình thức theo hướng thiết thực, hiệu quả, coi trọng chất lượng, tiết kiệm về thời gian và kinh phí, đảm bảo đúng tiến độ.
          Góp phần thành công trong chương trình ấy, Thầy và trò trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã có một chương trình nghệ thuật đầy ấn tượng, mang đậm màu sắc công đoàn dưới sự dàn dựng của nhà giáo Nguyễn Việt Cường – Phó Trưởng khoa âm nhạc, nhà giáo Nguyễn Việt Hà – giảng viên khoa múa.
          Chương trình được dàn dựng công phu, được LĐLĐ huyện Đồng Hỷ lựa chọn các tiết mục, phê duyệt, tập luyện và biểu diễn phục vụ đại hội. Với sự tin tưởng về chất lượng cũng như thái độ làm việc nghiêm túc khẩn trường. Đoàn biểu diễn của Thầy và trò không những được đánh giá cao về độ chuyên nghiệp, khẳng định chuyên môn vững vàng. Đây cũng là dịp để các bạn HSSV có cơ hội được trải nghiệm nhiều hơn trong phần thực tế biểu diễn của mình.

          Một số hình ảnh tại chương trình:


Tác giả: