Công đoàn trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

Công đoàn trường CĐ VHNT Việt Bắc tham dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị 05-CT/TW

00:00:00 16/04/2021
3

Nhằm đánh giá kết quả 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (sau đây gọi tắt là Chỉ thị số 05-CT/TW) và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo ở các cấp ủy Đảng, sáng ngày 13/4/2021 Liên đoàn Lao động Tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05–CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

 

 

 

Đ/c Lê Quang Thái được tôn vinh đã thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW (đứng thứ 1 bên trái)

 

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có: đ/c Phạm Việt Dũng – Phó Chủ tịch Phụ trách LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch LĐLĐ các huyện, thành phố, thị xã, công đoàn ngành, công đoàn cơ sở trực thuộc; các tập thể và cá nhân được khen thưởng.

Trong những năm qua Việc triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được các cấp Công đoàn tỉnh Thái Nguyên xác định là nhiệm vụ thường xuyên và đưa vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại hội của các cấp Công đoàn, các phong trào thi đua yêu nước. Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh với việc xây dựng hình ảnh giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; bên cạnh đó tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức, tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, ý thức tu dưỡng rèn luyện của cán bộ, đoàn viên CNVCLĐ nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từng bước tạo chuyển biến mạnh mẽ và xây dựng hình ảnh người cán bộ Công đoàn có tinh thần trách nhiệm, có năng lực công tác, sâu sát thực tiễn phong trào.

Hằng năm, LĐLĐ tỉnh đã ban hành các Hướng dẫn về học tập, Chỉ thị số 05 theo từng chủ đề đến các cấp Công đoàn. Căn cứ tình hình, nhiệm vụ cụ thể các cấp công đoàn đã chủ động tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, thực hiện các nội dung của các chuyên đề trong cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động phù hợp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Các cấp Công đoàn đã sáng tạo, linh hoạt lồng ghép nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện một số chương trình trọng tâm: Phát triển tổ chức công đoàn, kết nạp đoàn viên, thành lập và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể; bảo vệ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết TW4-NQ/TW khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ, Nghị quyết số 18-NQ/TW “về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, Nghị quyết 20 về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”…

Tham dự hội nghị sơ kết, Công đoàn trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đ/c Trần Tám Thân – Chủ tịch công đoàn đi dự. Trên tinh thần của hội nghị, trong thời gian tới, công đoàn  trường sẽ xây dựng kế hoạch phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp trong những năm tiếp theo trên tinh thần Chỉ thị 05 /CT-TW. Cũng tại hội nghị, liên LĐLĐ tỉnh Thái Nguyên đã tôn vinh đ/c Lê Quâng Thái – Đảng viên chi bộ khối Văn phòng – Đảng bộ trường CĐ VHNT Việt Bắc có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị 05 /CT-TW.

 


Tác giả: