Công đoàn trường CĐ VHNT Việt Bắc phát động phong trào thi đua năm 2022 tại Hội nghị CCVC

Công đoàn trường CĐ VHNT Việt Bắc phát động phong trào thi đua năm 2022 tại Hội nghị CCVC

00:00:00 24/01/2022
3

Ngày 20/01/2022 tại Hội trường B, Trường Cao đẳng VHNT Việt Bắc đã tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có NGƯT. ThS. Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, BCH Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, cán bộ quản lý các Phòng chức năng, khoa chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức đang công tác tại trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo: Thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021; Báo cáo công khai tài chính năm 2021; Báo cáo công tác thanh tra nhân dân năm 2021. Thông qua báo cáo thực hiện Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm 2021, trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid, Ban lãnh đạo Nhà trường luôn chủ động quán triệt, phổ biến tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động Nhà trường trong việc thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ về nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Nhà trường. Các cán bộ Nhà trường luôn chủ động, sáng tạo, nêu cao ý thức trách nhiệm, khắc phục khó khăn, cùng nhau nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch được giao trong năm 2021.

Năm 2021 trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, tập thể Công đoàn nhà trường đã nhận được Bằng khen của Liên đoàn lao động tỉnh Thái Nguyên đã có thành tích xuất sắc năm 2021, Đ/c Đoàn Minh Thành – Giảng viên bộ môn giáo dục thể chất được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2021; Đ/c Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng phòng KT&ĐBCLGD, công đoàn viên tổ công đoàn ĐT-KT được LĐLĐ Tỉnh tặng Bằng khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động báo cáo viên năm 2021.

 

.

 

Đ/c Đỗ Quang Đại trao tặng các danh hiệu cho tập thể và cá nhân có thành tích về hoạt động công đoàn năm 2021

 

Với chủ đề hoạt động công đoàn năm 2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đáu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội công đoàn các cacasp, nghị quyết Đại hội XVI công đoàn Tỉnh Thái Nguyên, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”. Nhằm thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII;

Thực hiện phong trào thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động ngày 06/01/2022 với 6 nội dung: Thực hiện tốt các mục tiêu chiến lược phát triển văn hóa đến năm 2030. Trong đó triển khai hiệu quả kế hoạch thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021 – 2025. Chú trọng xây dựng và phát triển văn hóa đỉnh cao, phấn đấu có nhiều tài năng ở các loại hình văn hóa nghệ thuật, có những tác phẩm tầm cỡ, phản ánh được sâu sắc hiện thực đổi mới vĩ đại của đất nước, có ý nghĩa tích cực trong việc xây dựng nền văn hóa và con người Việt Nam hiện nay.

Với những thành tích đã đạt được trong năm qua, Ban chấp hành công đoàn trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc phát động phong trào thi đua trong toàn thể cán bộ, giảng viên, công nhân viên nhà trường năm 2022 với 08 nội dung, cụ thể:

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết 02 của bộ chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của công đoàn trong tình hình mới; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội công đoàn tỉnh Thái Nguyên lần thứ XVI. Đẩy mạnh, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục vận động CNVCLĐ tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

2. Thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia.

3. Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp , tạo sự chuyển biến rõ nét trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính,  văn hóa công sở; Sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc, khắc phục xử lý tình trạng chậm trễ trong thực thi nhiệm vụ được giao, tình trạng chậm, lùi, nợ động văn bản của cấp trên giao.

Tiếp tục thực hiện hiện quả Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và hành động của cán bọ công chức, viên chức, HSSV trong tư tưởng về đạo đức, lối sống, cách ứng xử tốt đẹp trong gia đình. Nâng cao ý thức chấp hành và thực hiện tiêu chí văn hóa giao thông, văn hóa nơi công sở. Đấu tranh chống các tệ nạn xã hội, triệt để tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí.

4. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội; của Tỉnh Thái Nguyên giao cho.

5. Tiếp tục đổi mới cơ chế tài chính, quản lý giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục. Phát triển đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị giáo dục, chú trọng tới phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

6. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng đào tạo, đẩy  mạnh công tác tự đánh giá và phấn đấu đánh giá ngoài chương trình đào tạo hướng tới đánh giá trường, đào tạo theo nhu cầu xã hội. Tăng cường công tác nghiên cứu khoa học.

7. Giữ vững danh hiệu đạt chuẩn cơ quan văn hóa.

8. Thực hiện thành công Nghị quyết Hội nghị CNVC năm 2022

– 100% CNVCLĐ đạt gia đình văn hóa

– 100% CNVCLĐ nữ đạt “Phụ nữ hai giỏi”

– Năm 2022 phấn đấu đạt danh hiệu: Bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

– Giữ vững danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh

– Tổ chức Công đoàn cơ sở đạt danh hiệu “Vững mạnh xuất sắc”

– Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đạt danh hiệu “Tiên tiến xuất sắc”

– Bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng bộ kết nạp từ 2 đến 4 quần chúng ưu tú.

Với sự thống nhất cao, Hội nghị tin tưởng, dưới sự lãnh đạo và chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, cùng với sự đồng lòng, đoàn kết của tập thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc sẽ hoàn thành xuất sắc những nhiệm vụ của Nghị quyết hội nghị 2022 đề ra.

 


Tác giả: