Chi bộ khối Văn phòng tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023

Chi bộ khối Văn phòng tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023

00:00:00 24/02/2020
2

Chiều ngày 21/2/2020, tại hội trường D – chi bộ khối Văn phòng đã tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Tới dự và chỉ đạo đại hội có đ/c Vương Văn Chung – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, đ/c Bùi Quốc Chiều – Phó Hiệu trưởng; các đ/c là bí thư các chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường cùng toàn thể 12/14 đảng viên có mặt.

 

 

 

Tại Đại hội đã được nghe đ/c Lê Quang Thái – bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 báo cáo tổng kết nhiệm kỳ và phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ tới do chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020 trình bày; nghe báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội và báo cáo kiểm điểm chi bộ, nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Đại hội thống nhất: Đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ vừa qua của chi bộ với các nội dung chính nêu trong báo cáo bao gồm các nội dung:

– Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nâng cao chất lượng quản lý HSSV, xây dựng nề nếp học tập sinh hoạt đối với HSSV và nhà trường

 Nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, đảng viên trong chi bộ.

– Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

 Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

Đại hội cũng được nghe 2 tham luận của đ/c Nguyễn Thùy Dương – CV phòng ĐT, QLKH&HTQT về Nâng cao chất lượng đào tạo và Nghiên cứu khoa học tại trường và tham luận của đ/c Nguyễn Thị Cúc Phượng về Nâng cao cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2023, Đại hội đề ra Phương hướng nhiệm vụ và giải pháp thực hiện, tập trung vào các nội dung: Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cũng như Công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cuộc vận động: “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; Nâng cao nhận thức và tổ chức thực hiện làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, Đảng viên và HSSV, gắn với chủ đề xuyên suốt toàn khóa; Chú trọng nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra Đảng. Xây dựng đội ngũ cán bộ làm kiểm tra có đủ năng lực và phẩm chất chính trị tốt, tập trung kiểm tra việc chấp hành cương lĩnh chính trị, điều lệ đảng, 19 điều đảng viên không được làm, kiểm tra việc thực hiện chủ trương chính sách của đảng và nhà nước, chấp hành công tác tập trung dân chủ, củng cố đoàn kết nội bộ, quy chế làm việc của cấp ủy, giáo dục nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng cho cán bộ, đảng viên và HSSV; Chi bộ tập trung lãnh đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tích cực đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, duy trì tốt việc thực hiện phê bình và tự phê bình trong các cuộc sinh hoạt chính trị. Tiếp tục nâng cao và thực hiện các kế hoạch của Bộ, Đảng bộ, Ban giám hiệu đã đề ra trong các mặt công tác cho Chi bộ. Hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và của nhà trường giao cho. Tăng cường phổ biến các chỉ thị, nghị quyết của đảng, pháp luật của nhà nước. Động viên khen thưởng kịp thời các nhân tố tích cực trong các phong trào quần chúng, đồng thời uốn nắn chấn chính các biểu hiện sai lệch hạn chế các mặt tiêu cực xảy ra. Phát huy tốt vai trò đảng viên trong mọi hoạt động của nhà trường.

 

.

 

Đ/c Vương Văn Chung – Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường tặng hoa Ban chi ủy mới.

 

Đại hội đã bầu được ban chi ủy nhiệm kỳ 2020 – 2023 gồm 3 đồng chí trong đó:

1. Đ/c Đỗ Thị Thảo – Phó Trưởng phòng HCTH – Bí thư chi bộ

2. Đ/c Nguyễn Thùy Dương – CV Phòng ĐT,NCKH&HTQT – Phó bí thư

3. Đ/c Phạm Quốc Khánh – Phó Trưởng phòng HCTH – Ủy viên.


Tác giả: