Chi bộ khối Văn phòng sinh hoạt thường kỳ tháng 2 năm 2023

Chi bộ khối Văn phòng sinh hoạt thường kỳ tháng 2 năm 2023

00:00:00 09/05/2023
14

Tại cuộc họp, đ/c Đỗ Thị Thảo đã triển khai nội dung sinh hoạt gồm: đảng viên đóng đảng phí tháng 02/2023; Thông tin thời sự quốc tế, trong nước, Bộ, Tỉnh, Thành phố và Nhà trường; Triển khai văn bản của cấp trên; Tăng cường nghiệp vụ công tác đảng viên tại chi bộ; Triển khai đề cương tuyên truyền kết quả Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV.
Trong tháng 1 năm 2023, Chi bộ khối Văn phòng đã thực hiện đầy đủ nghị quyết đã đề ra, các đảng viên trong chi bộ đã tham gia Hội nghị viên chức thành công tốt đẹp; tổng kết đánh giá công tác nhiệm vụ học kỳ 1, năm học 2022 – 2023.
Tại buổi sinh hoạt này, các đồng chí trong chi bộ cũng nhận xét và chuẩn bị hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đ/c Nguyễn Hồng Ngân.Trải qua 1 năm dự bị, đ/c Nguyễn Hồng Ngân – cán bộ phòng HCTH đã có lập trường tư tưởng vững vàng, tuyệt đối chung thành với đường lối đổi mới của Đảng, tác phong đúng đắn, mẫu mực. Chấp hành nghiêm chỉnh các chế độ chính sách, pháp luật nhà nước. Có lối sống đạo đức trong sáng, giản dị, luôn có ý thức tu dưỡng, rèn luyện đạo đức. Có năng lực chuyên môn nghiệp vụ, tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường tổ chức. Có tinh thần học hỏi, giúp đỡ các đồng chí và đồng nghiệp trong nhà trường. Không ngừng tìm tòi học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ chính trị. Quan hệ mật thiết với quần chúng nhân dân, có ý thức xây dựng tập thể ngày càng vững mạnh.
Tại buổi sinh hoạt, đ/c Nguyễn Hồng Ngân đã đọc bản tự kiểm điểm nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm về thực hiện nhiệm vụ đảng viên và biện pháp khắc phục khuyết điểm, tồn tại; đề nghị chi bộ xét công nhận đảng viên chính thức.
Đảng viên được phân công giúp đỡ đã có nhận xét về đ/c Nguyễn Hồng Ngân trong đó nêu rõ ưu điểm, khuyết điểm, lập trường tư tưởng, nhận thức về đảng, đạo đức, lối sống và mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của đảng viên dự bị, báo cáo đề nghị chi bộ làm hồ sơ chuyển đảng chính thức cho đ/c Nguyễn Hồng Ngân.
Cuối buổi sinh hoạt, đ/c Đỗ Thị Thảo và toàn thể chi bộ đưa ra nghị quyết một số nhiệm vụ thực hiện trong tháng 2/2023 gồm:
– Tiếp tục giảng dạy, học tập; công tác tuyển sinh.
– Chuẩn bị nội dung kỷ niệm ngày thành lập Đảng (3/2/2023)
– Hoàn thiện hồ sơ công nhận đảng viên chính thức của Chi bộ cho đ/c Nguyễn Hồng Ngân.
Dựa trên sự chỉ đạo sát sao của Đảng bộ Trường CĐ VHNT Việt Bắc, Chi bộ Khối Văn phòng sẽ tiếp tục thực hiện sinh hoạt phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị công tác trong những buổi sinh hoạt tiếp theo.
 


Tác giả: