Chi bộ Khối Văn phòng đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền

Chi bộ Khối Văn phòng đạt tiêu chuẩn Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền

00:00:00 08/05/2023
4

Từ năm 2017, Trường CĐ VHNT Việt Bắc chuyển quản lý nhà nước sang Tổng cục giáo dục nghề nghiệp – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. Chi bộ đã phối hợp với các đơn vị trong nhà trường chuyển đổi và bổ sung 21 ngành trình độ cao đẳng, trung cấp và sơ cấp. Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội ra quyết định số 1836/QĐ-LĐTBXH ngày 27/11/2017 về việc Phê duyệt ngành, nghề trọng điểm; Nhà trường được lựa chọn ngành, nghề trọng điểm giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 gồm 04 ngành, nghề trọng điểm theo cấp độ Quốc gia: Biểu diễn nhạc cụ truyền thống, Biểu diễn nhạc cụ Phương Tây, Thanh nhạc, Nghệ thuật Biểu diễn múa dân gian dân tộc.
Năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quyết định bổ sung Nhà trường đào tạo tài năng trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật giai đoạn 2016 – 2025, tầm nhìn đến năm 2030 gồm 2 lĩnh vực: Âm nhạc và Múa. Trong 5 năm qua, tổng số lưu lượng học sinh, sinh viên, học viên học tập tại trường là: 2629 học sinh sinh viên, trong đó: Cao đẳng: 722 sinh viên; Trung cấp: 1605 học sinh; Liên thông trung cấp, cao đẳng lên đại học (liên kết đào tạo tại trường): 282 học viên; Sơ cấp: 60 học viên
Chất lượng giáo dục – đào tạo của nhà trường ngày càng được khẳng định và nâng cao. Việc mở rộng quy mô và đa dạng hoá các loại hình đào tạo luôn gắn với việc chú trọng nâng cao chất lượng đào tạo, đó chính là phương châm, là mục tiêu cho công tác giáo dục và đào tạo của nhà trường trong đó có sự đóp góp rất lớp của tập thể chi bộ Khối Văn phòng.
Công tác hành chính quản trị luôn thực  hiện đúng , đầy đủ các chế độ chính sách cho CBGV và HSSV, đảm bảo CSVC cho việc giảng dạy học tập, đặc biệt nhiệm kỳ  2020-2022 có nhiều khó khăn về nguồn  lực tài chính xong vẫn đảm bảo CSVC cơ bản nhất, đáp ứng yêu cầu phục vụ cho công tác chuyên môn.
Phối hợp với các đơn vị trong trường tổ chức các biện pháp nâng cao trình độ, nghiệp vụ của đội ngũ giảng viên, cán bộ, nhân viên của trường. Lập và quản lý, lập hồ sơ cán bộ,công chức; hồ sơ qui hoạch, bổ nhiệm đầy đủ theo qui trình, chủ trì hoạt động đánh giá cán bộ, công chức, thi đua khen thưởng theo qui định. 
Công tác lưu trữ hệ thống văn bản, tài liệu thuộc nhiệm vụ chính trị của Nhà trường theo quy định, đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của lãnh đạo Trường. Sửa chữa cơ sở vật chất; mua sắm tài sản, vật tư cần thiết đảm bảo cho công tác chuyên môn và phòng chống dịch theo quy định hiện hành. Công tác bảo vệ, an ninh quốc phòng,  PCCC thực hiện đầy đủ đảm bảo an toàn.
Tăng cường đổi mới phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá thường xuyên, định kỳ theo hướng phát huy năng lực, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục; Tổ chức thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo hướng ổn định; Tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của HSSV trong nhà trường; Triển khai kịp thời các văn bản hướng dẫn tổ chức thi và các văn bản liên quan khác; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để tổ chức tốt thi học kỳ, thi tốt nghiệp theo quy định.
Công tác Kiểm định chất lượng: Thực hiện tự đánh giá Nhà trường, chương trình đào tạo theo quy định đạt 95 điểm; Thực hiện báo cáo đầy đủ theo hướng dẫn tại Thông tư số 28/2017/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 12 năm 2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục: Đối chiếu thời khóa biểu của phòng ĐT,QLKH&HTQT, tăng cường kiểm tra thường xuyên việc thực hiện chương trình, kế hoạch giảng dạy của giảng viên và học tập của HSSV trong nhà trường; Tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên và các hoạt động phục vụ đào tạo của Nhà trường; Xây dựng 58 quy trình hệ thống Bảo đảm chất lượng.
Với các thành tích đó: 03 tập thể trong chi bộ hàng năm đều đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến, xuất sắc; được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 8 bằng khen. 100% đảng viên trong chi bộ đạt danh hiệu lao động tiên tiến, nhiều đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở; 06 đ/c được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; 02 đ/c đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh; 05 đ/c đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ, 01 đ/c được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 02 đ/c được tặng kỷ niệm chương; 04 đ/c được tặng Bằng khen của LĐLĐ Tỉnh, và các Bộ ngành khác.
Với nhiệm vụ của 3 phòng chức năng đã đóng góp vào thành tích chung của trường. Chi bộ luôn ý thức được trách nhiệm của mình trong công tác quản lý, xây dựng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao chấp hành đúng và đầy đủ mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước cũng như nội quy, quy chế của đơn vị. Đề xuất, tham mưu kịp thời cho tập thể lãnh đạo trong công tác Đảng và chính quyền góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của nhà trường.
 Đảng viên trong chi bộ khối văn phòng  nhiều đồng chí là lãnh đạo đã  phát huy tốt vai trò của người Đảng viên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, có trách nhiệm  đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực trong công tác. Công tác phát triển Đảng luôn được quan tâm; Chi bộ tổ chức sinh hoạt,  học tập Nghị quyết đầy đủ theo quy định. Việc tổ chức sinh hoạt chi bộ thuận tiện vì các phòng chức năng làm việc theo giờ hành chính.
Với kết quả như vậy, tại Hội nghị tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2022, triển khai nghị quyết của BCH Đảng bộ thành phố về chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2023, Chi bộ khối Văn phòng được Thành ủy Thái Nguyên tặng giấy khen đạt tiêu chuẩn “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu 5 năm liền (2018 – 2022) theo Quyết định số 655-QĐ/TU ngày 20/12/2022. Đây là niềm vinh dự và tự hào của các đảng viên trong chi bộ đồng thời cũng là động lực để các đảng viên tiếp tục phấn đấu trong những năm tiếp theo, góp phần xây dựng Đảng bộ Nhà trường ngày càng vững mạnh.


Tác giả: