Chi bộ khối Công tác Học sinh sinh viên tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2023

Chi bộ khối Công tác Học sinh sinh viên tổ chức thành công Đại hội chi bộ lần thứ IV nhiệm kỳ 2020 – 2023

00:00:00 18/02/2020
3

Thực hiện Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 10/7/2019 của Thành ủy Thái Nguyên về việc tổ chức Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Được sự đồng ý của Đảng bộ trường CĐ VHNT Việt Bắc, chi bộ khối Công tác HSSV đã tổ chức Đại hội khóa IV, nhiệm kỳ 2020- 2023 vào ngày 14/02/2020. Đến dự và chỉ đạo Đại hội với sự có mặt của Đ/c Đỗ Quang Đại – Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường; Đ/c Vương Văn Chung – Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường; Đ/c Bùi Quốc Chiều, UVBCH Đảng bộ, Phó hiệu trưởng nhà trường; Đại diện Chi bộ khối Giảng viên 1, khối Giảng viên 2, khối văn phòng; đại diện cho Công đoàn, Đoàn Thanh niên cùng toàn thể các đảng viên trong chi bộ khối Công tác Học sinh sinh viên có mặt đầy đủ.

 

 

Đại hội đã được nghe Đ/c Trần Tám Thân – Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017-2020 báo cáo đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ qua, báo cáo kiểm điểm của Chi bộ, báo cáo tài chính và một số ý kiến thảo luận tại đại hội.

Qua thực tiễn công tác quản lý lãnh đạo Chi bộ đã rút ra bài học kinh nghiệm:

– Luôn đề cao và phát huy có hiệu quả nguyên tắc tập trung dân chủ. Mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước đều được phổ biến rộng rãi để HSSV và các đồng chí Đảng viên trong Chi bộ được biết, được bàn, được làm, được kiểm tra.

– Phát huy được tinh thần trách nhiệm xây Đảng của mỗi cán bộ, Đảng viên.

– Luôn coi trọng công tác xây dựng bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ Đảng viên, nhất là Đảng viên là HSSV và đặc biệt coi trọng sự đoàn kết gắn bó trong Đảng, trong nội bộ phòng. Đây là những vấn đề chính, trọng tâm cần được duy trì thường xuyên nhằm xây dựng Chi bộ, Phòng Công tác HSSV vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị của Đảng và nhà trường giao cho.

Đặc biệt đại hội đã được các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ phát biểu tham gia với 3 bản báo cáo và phương hướng, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ, công tác trọng tâm chi bộ cần thực hiện trong thời gian tới. Đại hội đã bầu Bí thư, Phó bí thư nhiệm kỳ mới gồm 02 đồng chí.

1, Đồng chí Trần Tám Thân: Bí thư

2, Đồng chí Hoàng Minh Tiến: Phó bí thư

Thay mặt các đồng chí trong chi bộ, đồng chí Trần Tám Thân xin hứa trước Đại hội sẽ đem hết khả năng, tâm huyết lãnh đạo chi bộ, khắc phục mọi khó khăn, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đề ra trong nhiệm kỳ 2020 – 2023. Đại hội cũng đã thảo luận và biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, làm cơ sở chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của chi bộ nhiệm kỳ 2020-2023.

Sau một thời gian làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, đại hội chi bộ khối công tác HSSV nhiệm kỳ 2020-2023 đã thành công tốt đẹp.


Tác giả: