Bộ VHTTDL triển khai Chính phủ số và bổ chỉ số chuyển đổi số tại Bộ

Bộ VHTTDL triển khai Chính phủ số và bổ chỉ số chuyển đổi số tại Bộ

00:00:00 21/11/2022
5

Thực hiện công văn số 552/|CV-CNTT ngày 31/10/2022 của Trung tâm công nghệ thông tin về đào tạo, bồi dưỡng chuyển đổi kỹ năng số đảm bảo an toàn trên môi trường mạng, Nhằm nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số cho lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm tạo bước đột phá trong triển khai thực hiện các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số của Bộ. Xác định cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trong Kế hoạch, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và cán bộ, công chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ nhằm thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số; nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Từ ngày 17/11/2022 đến hết ngày 19/11/2022, Trung tâm Công nghệ thông tin – Bộ VHTTDL đã tổ chức chương trình đào tạo bồi dưỡng triển khai chính phủ số và bộ chỉ số chuyển đổi số tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

 

.

 

Toàn cảnh chương trình bồi dưỡng

 

Theo đó, mạng lưới chuyển đổi số cộng đồng của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được thành lập theo Quyết định số: 226/QĐ-BVHTTDL ngày 14/9/2022 với nhiệm vụ Tổ chức, phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số theo các chương trình và kế hoạch của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành. Các thành viên trong mạng lưới chủ động nắm bắt thông tin, hướng dẫn công chức, viên chức sử dụng dịch vụ công trực tuyến, sử dụng dịch vụ số tương tác với Bộ và Chính quyền qua các nền tảng số, các hệ thống thông tin dùng chung của Bộ Vắn hóa, Thể thao và Du lịch, các phần mềm nghiệp vụ quản lý chuyên ngành như: Hệ thống quarnl ý văn bản và điều hành tác nghiệp, Hệ thống thư điện tử,…

Tham dự đợt học tập lần này đã thu hút gần 100 học viên trong mạng lưới đến từ các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ VHTTDL, chương trình đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của lãnh đạo và công chức, viên chức của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thuộc Bộ để thúc đẩy thực hiện chuyển đổi số. Phổ cập kỹ năng số cho các đối tượng tham gia vào quá trình chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số trong từng ngành, từng lĩnh vực. Các thành viên sẽ được tham gia triển khai chiến dịch truyền thông số trải rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng về chuyển đổi số theo hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông; thiết lập, duy trì nội dung, đưa tin, viết bài về chuyển đổi số tại chuyên mục chuyển đổi số trên Cổng thông tin điện tử của Bộ và các trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ.

Nội dung chương trình phong phú đa dạng, các thành viên được nghe chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyển đổi số của các nước trong khu vực và quốc tế; tổng hợp các mô hình và giải pháp chuyển đổi số trong các lĩnh vực; phân tích xu hướng và tác động của chuyển đổi số đến các ngành nghề mới, chuyển dịch nghề nghiệp trong xã hội; giới thiệu để nhân rộng các mô hình, giải pháp chuyển đổi số.

Tham dự chương trình này, trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật Việt Bắc đã cử đ/c Nguyễn Thị Yến Nga – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục, đ/c cũng là thành viên trong mạng lưới chuyển đổi số của bộ. Thông qua nội dung chương trình học tập, đ/c sẽ trình lãnh đạo đơn vị thực hiện theo kế hoạch chuyển đổi số của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng, đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi số của Nhà trường phù hợp với nhiệm vụ chính trị của trường đề ra, phát triển mạnh mẽ môi trường số cho toàn thể cán bộ, giảng viên, HSSV được tham gia và thực hiện.

 


Tác giả: