Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 12

Bế giảng lớp Trung cấp lý luận Chính trị – Hành chính khóa 12

00:00:00 14/08/2019
2

Chiều ngày 14/8/2019, Trường Trung cấp chính trị tỉnh Thái Nguyên tổ chức lễ bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – Hành chính khóa 12 hệ vừa làm và học tại hội trường trung tâm chính trị thành phố Thái Nguyên.

 Tham dự buổi lễ Bế giảng lớp trung cấp lý luận chính trị – hành chính khóa 12 có sự tham dự đồng chí Phạm Minh Chuyên, Phó Hiệu trưởng; các đồng chí là lãnh đạo, giảng viên các khoa, phòng của Nhà trường, lãnh đạo Trung tâm giáo dục chính trị thành phố Thái Nguyên và đầy đủ các học viên tham dự lớp học.

 

.

 

Tập thể lớp Trung cấp Lý luận Chính trị – Hành chính khóa 12

 

Sau 2 năm học tập, 75 học viên đến từ các chi đảng bộ thuộc Thành ủy Thái Nguyên đã được trang bị những kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kiến thức kỹ năng, nghiệp vụ quản lý hành chính Nhà nước; kỹ năng lãnh đạo quản lý và nghiệp vụ về công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương, đơn vị công tác.

Phát biểu tại lễ bế giảng lớp học, đồng chí Phạm Minh Chuyên, Phó Hiệu trường Nhà trường đã tuyên dương học viên nghiêm chỉnh chấp hành quy chế đào tạo của Nhà trường ban hành; các nội quy, quy chế, tích cực học tập để hoàn thành mục tiêu khóa học với kết quả cao nhất. Tại khóa học này các học viên đã được bổ sung, củng cố thêm những kiến thức lý luận chính trị, đồng thời đề nghị các học viên trở về công tác tại cơ quan, đơn vị vận dụng tốt những kiến thức đã được học vào thực tế giải quyết công việc và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, đồng chí cũng yêu cầu các học viên hớp học cần phải nghiêm túc rút kinh nghiệm những hạn chế, tồn tại về công tác rà soát đối tượng cử đi đào tạo, về tinh thần, thái độ học tập của học viên để những khóa đào tạo sau đạt kết quả tốt nhất.

Kết thúc khóa học, 100% học viên hoàn thành và nhận bằng tốt nghiệp. Trong đó, có 20% học viên đạt loại giỏi, 80% học viên đạt loại khá, đồng thời Hội đồng thi đua của nhà trường cũng đã tặng giấy khen cho 7 học viên có thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện.

 

.

 

Đ/c Lê Quang Thái và Đ/c Đỗ Thị Thảo nhận bằng tốt nghiệp tại lễ Bế giảng

 

Tham gia lớp học, Trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Việt Bắc có 2 đồng chí tham dự đó là: đ/c Lê Quang Thái – Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và đ/c Đỗ Thị Thảo – Phó Trưởng phòng Hành chính tổng hợp. Như vậy, tính đến thời điểm này, Nhà trường đã có 9/14 đồng chí lãnh đạo cấp phòng chức năng đã hoàn thành trình độ Trung cấp Lý luận chính trị, 5 đồng chí đang học tập dự kiến cuối năm 2019 đã hoàn thành chương trình đạt chỉ tiêu 100% các đ/c lãnh đạo các đơn vị có trình độ trung cấp chính trị trở lên.


Tác giả: